Havenuitbreidingsproject van Galisbay: afsluiting van de consultatie vanavond bij de CCISM

0

Op 26 februari organiseerden de havenautoriteit van de commerciële haven van Galisbay en de gemeenschap van Saint-Martin de openingsbijeenkomst van het vooroverleg in het kader van het uitbreidingsproject van de haven van Galisbay. De slotbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 april van 17 tot 20 uur in het CCISM.

Ter herinnering: dit uitbreidingsproject wordt uitgevoerd door de havenvestiging van Saint-Martin (EPSM), algemeen bekend als “Haven van Galisbay”. De Gemeenschap heeft samen met de havenautoriteit de Nationale Commissie voor Publiek Debat (CNDP) ingeschakeld voor het uitbreidingsproject om een ​​gedeelde visie op te bouwen op het ontwikkelingsproject en het territoriale project waarvan zij deel uitmaakt. Het vooroverleg begon daarom op 26 februari en loopt door tot 22 april. Sinds de openingsavond vonden van 27 februari tot 22 maart 2024 acht thematische workshops plaats, waarbij onderwerpen aan de orde kwamen als mondiale ontwikkelingsperspectieven, milieukwesties, de ontwikkeling van het toerisme, de gevolgen voor de drinkwaterinstallatie en de ontwikkeling van de handel, nog steeds binnen het kader van de uitbreiding van de haven van Galisbay. Op 16 maart 2024 werd een ‘Open Haven’-dag georganiseerd, waar meer dan 400 mensen de presentatie van het project bijwoonden voordat ze het Gunilla-schip bezochten. Zonder de mobiele debatten te vergeten om het Saint-Martin-publiek te ontmoeten. Deze avond, vanaf 17 uur, nodigt het haventeam van Galisbay de bevolking uit voor het bijwonen van de slotvergadering en de restitutie van het voorafgaande overleg, in het Maison des Entreprises (CCISM), 10 rue Jean Jacques Fayel. _Vx

  Informatie en documenten online beschikbaar: https://www.portdemarigot.com/extension

 632 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: