Educatief succesprogramma: beoordeling en vooruitzichten

0

Als orkaan Irma een grote impact had op de logistieke middelen, slaagde de PRE erin alle geplande acties uit te voeren en nieuwe acties te organiseren die zeer binnenkort het daglicht zullen zien.

Er zijn nog acht concrete acties gaande:

1. Dagelijkse zorg voor studenten die tijdelijk zijn uitgesloten van de Mont des Accords College en de Cité Scolaire door het team van de COBRACED-vereniging.

2. Wekelijkse workshops voor ouders van studenten van Sandy-Ground.

3. Educatieve workshops buiten schooltijd voor kinderen in grote moeilijkheden vanuit Sandy-Ground.

4. Multidisciplinaire activiteiten voor gezinnen in het opvang- en sociaal reïntegratiecentrum.

5. Handport voor alumni van ULIS, jongvolwassenen die niet naar school gaan met een handicap.

6. Dagelijkse ondersteuning door de CSi-vereniging voor voortijdige schoolverlaters in de Quartier d'Orléans.

7. Gezinsondersteuning in Quartier d'Orléans.

8. Psychologische follow-up van jongeren met concordia.

Meer dan 188 kinderen, jongeren en ouders hebben dit jaar geprofiteerd van deze educatieve succesverhalen.

Boxer Jean-Marc MORMECK kwam ons ontmoeten en als interdepartementale afgevaardigde voor gelijke kansen in het buitenland. In de lokalen van de vereniging Le Manteau de St-Martin prees hij de PRE, waardoor 20 gezinnen profiteren van dagelijkse monitoring.

Ook de PRE van 2018/2019 is op de goede weg: de stuurgroep heeft 11 nieuwe acties goedgekeurd!

367 jonge begunstigden, met nieuwe partners:

• "Mijn school, mijn walvis", die zich zal bezighouden met milieukwesties voor jongeren;

• "Green Star", die solidariteitstuinen zal aanleggen zodat kinderen zelf groenten en fruit kunnen verbouwen die ze in de kantine zullen eten;

• “St-Martin extrem runners”, die educatieve succespaden zullen definiëren die gericht zijn op smaak voor inspanning.

Dankzij een tripartiet partnerschap tussen prefectuur-COM en nationaal onderwijs zet het educatieve succesprogramma zijn missie voort ten gunste van jonge mensen uit QPV en QVA van het eiland met een machtsstijging van jaar tot jaar. De Saint-Martin PRE is geïntegreerd in de 520 bestaande PRE. Als 93% wordt vervoerd door CCAS en CIAS, worden de 24 PRE die in het buitenland worden ingezet, vaak gedragen door EPLE. Ze worden aangestuurd door coördinatoren, die 78% van de fte uitmaken. Bijna 100 jongeren profiteren van dit prachtige programma en Saint-Martin kan er trots op zijn actief deel te nemen. (met dank aan Olivier Beaufour, PRE-coördinator)

 5,712 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: