Proces tegen D. Gibbs: de gevallen waarin de aanklager zijn schuld toegeeft

0

In 2018 wilde de voorzitter van de COM, in navolging van Irma, "helpen de daken van inactieve mensen te herstellen". Conform de aanbestedingswet werd in mei 5 een contract van 2018 miljoen euro gepubliceerd voor de plaatsing van de daken en de levering van materialen.

Hoewel de administratieve procedure regelmatig is, "zit de markt vol onregelmatigheden": de COM kan het werk van individuen niet financieren, behalve in geval van dringende noodzaak. Een paar weken voor het einde van de markt wordt ze gealarmeerd, die dan meteen wordt stopgezet. De betalende penningmeester die weigert de bedrijven te betalen die al werken hebben uitgevoerd voor een totaalbedrag van 352 euro, vanwege de onwettigheid van het onderwerp van het contract, de COM-diensten moeten een manier vinden om alle dezelfde bedrijven te compenseren, of een transactie protocol. In dit geval, zelfs als hij de moeilijke situatie na Irma toegeeft en de noodzaak om de meest getroffen bevolking te hulp te komen, meent de officier van justitie dat het misdrijf materieel is gekarakteriseerd en erkent hij dus "zijn schuld" aan Daniel Gibbs, maar stelt hij hem vrij van pijn.

 

Case van de 3 leveranciers

Deze zogenaamde three-vendor-zaak was de laatste die door de rechtbank werd behandeld en de snelste – in een uur –  gezien de eenvoud van de feiten.

In 2018 en 2019 weigerde de betalende penningmeester de betaling van drie leveranciers aan de Collectiviteit te honoreren, op grond van het feit dat de bedragen ruimschoots de 25 euro van de wettelijke drempel voor openbare aanbestedingen overschreden, waarboven een openbare aanbestedingsprocedure verplicht is.

Deze bedragen – € 146, € 000 en € 139 – komen overeen met de nog te betalen saldi. Om deze drie bedrijven te laten betalen, wordt een transactieprotocol voorgesteld. De voorzitter van de COM geeft zijn akkoord en de Uitvoerende Raad bekrachtigt het besluit. Uit de elementen van de enquête blijkt dat deze bedrijven al enkele jaren met de COM werken en nooit op een contract hebben gereageerd; ze zijn altijd stuk voor stuk betaald. De officier van justitie constateert eigenlijk dat deze operatie niet nieuw is, maar erkent toch de schuld van de voorzitter van de COM, die geacht wordt de regels van de openbare orde te kennen. Hij eist een ontheffing.

De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.

 6,627 totaal bekeken

bron:

Soualiga Post: http://www.soualigapost.com/fr

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: