PREVENTIE / Verkeersveiligheid in Saint-Martin: groot probleem voor de staat, de collectiviteit en lokale actoren

0

"Als het om verkeersveiligheid gaat, hebben we een gevoel van falen." Met deze krachtige woorden begon de afgevaardigde prefect van de Noordelijke Eilanden, Vincent Berton, de persconferentie die woensdagochtend werd georganiseerd in de gebouwen van de prefectuur.

De staat, vertegenwoordigd door de prefect, en de Collectiviteit hebben besloten een actieplan op te stellen ter bestrijding van de verkeersonveiligheid die al veel te lang op het grondgebied aan de gang is. De cijfers voor het jaar 2023 in termen van ongevallen zijn meer dan zorgwekkend aangezien er al drie mensen zijn omgekomen op de wegen van Saint-Martin. Geconfronteerd met deze alarmerende constatering, en na de Verkeersveiligheidsconferentie die op 13 december 2022 in de CCISM werd georganiseerd, zullen in samenwerking met lokale actoren verschillende systemen en acties op het grondgebied worden uitgevoerd. Woensdagochtend in de prefectuur waren aanwezig de kapitein van de gendarmerie François Deneufgermain, Michel Vogel, president van MEDEF Saint-Martin, Sandrine Jabouley, MEDEF-CCISM (verkeersveiligheid in de zakenwereld) Bruno Ravier, projectmanager bij de SXM Verkeersveiligheid Association, Andy Armongon, projectmanager voor de vicerector van het nationale onderwijs, Gina Rabinaud, manager bij het Saint-Martin Social Security Agency, Fabienne Monmarson, assistent van de directeur van kabinetsdiensten en projectmanager "Verkeersveiligheid" voor de prefectuur en Meneer Germain van de  Lokale Raad voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie (CLSPD).

Elk van de actoren die zijn gemobiliseerd om deze plaag te bestrijden, presenteerde op zijn beurt concrete acties die de komende dagen en weken zullen worden uitgevoerd, met name in de maand mei, de maand van de verkeersveiligheid. Er zullen veel informatie-, onderwijs-, opleidings- en preventiecampagnes worden opgezet om het risicovolle gedrag te benadrukken van veel automobilisten, tweewielerpiloten die te vaak het leven van anderen in gevaar brengen in Saint-Martin, inclusief hun eigen leven.

De oorzaken van ongevallen zijn altijd hetzelfde of bijna: alcohol, verdovende middelen, illegale en gevaarlijke aard van "wilde runs", het niet dragen van veiligheidsuitrusting (helm), snelheid en het niet respecteren van prioriteiten, afleiding (telefoon tijdens het rijden) .

Een collectief bewustzijn moet ieder van ons ertoe brengen de elementaire verkeersveiligheidsregels op het grondgebied te respecteren. Een enorme uitdaging om aan te gaan, vooral onder de jeugd van Saint-Martin maar ook onder volwassenen die het goede voorbeeld moeten geven.

Het is voor deze prijs dat we de verkeersonveiligheid kunnen tegengaan die dagelijks heerst op de wegen van Saint-Martin._AF

 3,304 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: