PPRN: Constitutie van COPIL en COTECH in reactie op de staat

0

President Daniel Gibbs en zijn team besloten, nadat ze het op 17 juli verwachte PPRN (Natural Hazard Prevention Plan) hadden geweigerd, een alternatieve raadpleging te houden voor die van de staat. Het overleg is zo opgezet dat de Collectiviteit, de gekozen functionarissen en de inwoners van Saint-Martin zich kunnen uiten en volledig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de PPRN.

Deze raadpleging heeft de vorm van een stuurgroep (COPIL) die institutioneel en sociaal-professioneel personeel samenbrengt, en vier technische commissies (COTECH) over vooraf gedefinieerde thema's die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze actie is een reactie op de staat naar aanleiding van zijn besluit om de verwachte PPRN toe te passen, ondanks de afwijzing van gekozen functionarissen en de bevolking. In dit geval van werk en arbitrage nodigde Daniel Gibbs de instellingen en de stuwende krachten van Saint-Martin uit om deel te nemen. De vier vice-presidenten van de Gemeenschap, de plaatsvervanger en de senator, het CESC, de CESA, de VVV, de CCISM, de FIPCOM, de AHSM, de CAUE en de architecten, de FTPE, de FERCOM, l De BTP-vereniging, de belangrijkste curator van het condominium, de verzekeringsvertegenwoordiger van Allianz, Semsamar en een specialist in natuurlijke risico's van de Antillen-Guyana Universiteit behoren tot de gekozen vertegenwoordigers en sociaal-professionele gasten.

De COPIL, die weer bijeenkomt op 20 september en 18 oktober, heeft tot doel toezicht te houden op thematische COTECH's, die op dinsdag 10 september beginnen, en waaraan iedereen die zijn ervaring wil delen en zijn bijdrage wil leveren, kan deelnemen , met als uiteindelijk doel het creëren van een technisch dossier dat een bron van voorstellen zal zijn voor de staat voor de definitieve voorbereiding van de PPRN.

De COTECH's worden onderverdeeld in vier thema's; ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling, sociale cohesie en leefomgeving, versterking van erfgoed, cultuur en sport, en tot slot bescherming en versterking van natuurlijk erfgoed: land en zee. , zullen de reflecties en de getuigenissen door de COTECH's worden verzameld en aan de leden van COPIL worden doorgestuurd voor gegevensanalyse, terwijl de openbare teruggave van de werkzaamheden van de verschillende commissies op 18 oktober 2019 zal plaatsvinden. Het definitieve dossier zal ter validering worden voorgesteld door de Territoriale Raad zodat het midden november wordt geïndexeerd in het definitieve document van de staat, in het kader van het openbaar onderzoek naar de uitvoering van de regelgeving door de PPRN. President Gibbs zal regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van de werkzaamheden van COPIL en de COTECHs._RM

het laden

over de auteur

Geen reacties