Post Irma: wie uit Frankrijk of Nederland heeft het meeste gegeven?

0

Ondanks hun collectiviteit en staatstatus in het Koninkrijk der Nederlanden, waardoor ze een bepaald aantal bevoegdheden kregen om hun grondgebied te beheren, kregen Saint-Martin en Sint Maarten de dag daarna hulp van Frankrijk en Nederland Orkaan Irma. Vergelijking van de tot nu toe ontvangen en aangekondigde steun.

Noodhulp

Frankrijk en Nederland organiseerden de dag na de passage van Irma een luchtbrug om noodhulp te vervoeren. De door Frankrijk verstrekte steun bedraagt ​​100 miljoen euro en die van Nederland 55 miljoen euro.

Financiële steun aan lokale overheden

Zich bewust van het feit dat de gemeenschap van Saint-Martin en de regering van Sint Maarten van inkomsten werden beroofd vanwege met name een aanzienlijke daling van de economische bedrijvigheid, wilden de twee staten geldelijke steun verlenen.

Parijs heeft toegezegd 62 miljoen euro aan de COM te zullen betalen (12,2 miljoen in 2017 en 50 miljoen in 2018) om haar in staat te stellen te werken en haar uitgaven (salarissen, leveranciers enz.) Te dekken. Dit is niet-terugvorderbare steun. De staat zal de GMO in 2019 naar zijn behoeften helpen.

Nederland heeft 27,7 miljoen dollar (50 miljoen gulden) toegekend. Het is een lening met nulrente die vanaf 2023 over een periode van dertig jaar kan worden terugbetaald om de bedrijfskosten te dekken. Een paar weken geleden was al 7 miljoen toegekend.

Reconstructie

Nederland heeft tot nu toe een enveloppe van 550 miljoen euro aangekondigd voor de wederopbouw van Sint Maarten. Tot dusver zijn er weinig details gegeven over de toewijzingsprocedures en timing. Volgens de verklaring zou deze 550 miljoen euro de vorm moeten hebben van niet-terugvorderbare steun en leningen in verschillende termijnen.

Van Franse zijde kondigde de premier tijdens zijn bezoek begin november de opstelling aan van een meerjareninvesteringsplan, waarvan de ontwikkeling in samenwerking met de gemeenschap plaatsvindt. Dit plan en de financiering ervan worden eind maart bekend gemaakt.

Steun aan de sociaal-economische wereld *

Frankrijk heeft tot nu toe 4 miljoen euro voor bedrijven vrijgemaakt via herstartsteun. Daarnaast financierde het het systeem van gedeeltelijke activiteiten met € 10 miljoen (cijfer begin januari 2018), waarvan ongeveer 7 mensen profiteren. Het implementeerde ook de Cohésia-kaart voor de meest kansarme mensen; tot op heden vertegenwoordigt dit tussen de 200 en 2 miljoen euro.

Op Sint Maarten is er geen systeem voor bedrijven en mensen die werkloos zijn.

* Deze cijfers worden gevalideerd en geactualiseerd door de verschillende overheidsdiensten.

 

Frankrijk heeft tot nu toe 178 miljoen euro vrijgemaakt voor Saint-Martin. Nederland heeft 84 miljoen euro toegekend, waarvan 22,7 miljoen euro in de vorm van een lening. Ze hebben al 550 miljoen aangekondigd voor wederopbouw; Frankrijk zal zijn verplichtingen eind maart bekendmaken. (bron: www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties

De boekenbeurs viert 15 kaarsen

De volgende boekenbeurs van Sint Maarten staat gepland van 1 tot 3 juni 2017. Voor deze 15e editie staat Marigot in de schijnwerpers: de ...