POLITIEK: Team Gibbs kan niet langer een gekozen groep zijn in de territoriale raad

0

Donderdag 14 juli kondigde territoriaal raadslid Mélissa Nicolas-Rembotte haar ontslag aan bij Team Gibbs aan haar leider, Daniel Gibbs, en aan de voorzitter van de Collectivity, Louis Mussington. Deze beslissing is niet zonder gevolgen voor het politieke team dat ze verlaat, aangezien het niet langer een groep gekozen leden kan vormen binnen de territoriale raad.

Volgens het reglement van orde van het orgaan en in overeenstemming met de algemene code van de lokale autoriteiten, kunnen gekozen functionarissen een groep vormen en materiële middelen laten financieren door de gemeenschap. Het toegekende budget komt overeen met maximaal 30% van het totale bedrag aan vergoedingen dat jaarlijks aan de regionale raadsleden wordt uitbetaald, ofwel een bedrag van 186 euro. De verdeling van dit bedrag was eind mei besproken in de territoriale raad, maar de beraadslaging moest worden uitgesteld.

Om te kunnen bestaan, moet een groep bestaan ​​uit minimaal vijf gekozen leden. Zo had Team Gibbs, met Daniel Gibbs, Mélissa Nicolas-Rembotte, Philippe Philidor, Marie-Dominique Ramphort en Alain Gros-Désormeaux, zich officieel uitgeroepen tot een groep gekozen vertegenwoordigers bij de voorzitter van de COM, die zijn grondwet. De meerderheidsgroep, RSMA, had ook een groep gevormd.

Echter, na het aftreden van Mélissa Nicolas-Rembotte, heeft Team Gibbs nu slechts vier leden en kan daarom niet langer een groep gekozen functionarissen zijn zoals gedefinieerd door het reglement van orde van de territoriale raad die materiële middelen maar ook menselijke middelen kan claimen. Ter herinnering: eind mei werd voorgesteld om naast materiële middelen ook de aanwerving van vier medewerkers voor de RSMA-groep en twee voor Team Gibbs te financieren.

Aan het begin van de plenaire zitting op vrijdag besloot Louis Mussington zich terug te trekken van de agenda van de plenaire zitting van vrijdag punt 6 met betrekking tot "de samenstelling en werking van groepen gekozen functionarissen en menselijke, materiële en financiële middelen die aan de gekozen groepen zijn toegewezen" aangezien Team Gibbs niet langer een uitverkoren groep is.

Voortaan profiteert alleen de meerderheid van een groep gekozen leden binnen de territoriale raad. De 23 territoriale adviseurs hebben echter nog niet overlegd over het al dan niet toekennen van middelen. (Soualigapost.com)

het laden

Geen reacties