Beleid: Wat verandert er per 1 januari 2019 qua inschrijving op de kiezerslijst

0

Aangezien de Europese verkiezingen in mei 2019 naderen, zullen de procedures voor het beheer van de kieslijsten op 1 januari 2019 veranderen

De procedures voor kiezersregistratie worden vereenvoudigd, de betrouwbaarheid van de kieslijsten wordt verbeterd en de taak van de gemeentehuizen wordt verminderd.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen kiezers:

• schrijf je zo dicht mogelijk bij de poll in, in plaats van op 31 december van het voorgaande jaar, momenteel. Om te stemmen bij de volgende Europese verkiezingen op 26 mei 2019, kunnen kiezers zich registreren tot 31 maart 2019;

• hun registratieverzoeken online indienen, op de websites www.demarches.interieur.gouv.fr of www.service-public.fr, ongeacht hun woonplaats. Het storten aan de balie van de gemeente of het doorgeven van aanmeldingsverzoeken aan de gemeente blijft mogelijk.

Deze ontwikkeling hangt samen met de oprichting van een enkel en permanent kiesregister (REU), dat wordt beheerd door het National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE).

Deze ontwikkeling verlicht de lasten voor gemeenten bij het beheer van kieslijsten.

Voortaan hoeven gemeenschappen niet langer:

• jongvolwassenen registreren, nu geregistreerd op de REU na de burgertelling van de gemeenten, en indien nodig bijgewerkt tijdens de dag van verdediging en burgerschap;

• inschrijven genaturaliseerde personen of personen wier inschrijving door de rechter is bevolen;

• overleden personen, personen die in een andere gemeente zijn ingeschreven of personen die hun stemrecht door de rechter hebben ontzegd, doorhalen.

• De Europese verkiezingen van 26 mei 2019 zullen de eerste algemene verkiezingen zijn die worden gehouden met kieslijsten die uit de REU zijn gehaald. Om bij deze verkiezingen te stemmen, kunnen kiezers hun verzoek om inschrijving op de kieslijsten indienen tot 31 maart 2019. Elke kiezer zal dan:

• 18 jaar oud zijn, uiterlijk op 25 mei 2019;

• de Franse nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie;

• het recht hebben om in Frankrijk of in hun land van herkomst te stemmen voor onderdanen van een andere lidstaat van de Europese Unie;

• het bewijs leveren van zijn band met de registrerende gemeente.

 5,984 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: