BENOEMING: Xavier Lefort nieuwe prefect van Guadeloupe

0

Na de ministerraad van 11 januari 2023 en bij decreet van de president van de republiek werd Xavier Lefort, 58, benoemd tot nieuwe prefect van Guadeloupe. Hij was voorheen prefect van Mayenne. Hij vervangt Alexandre Rochatte op 30 januari.

Jean-François Carenco, gedelegeerd minister van Buitenlandse Zaken, wil in het bijzonder Alexandre Rochatte bedanken en zijn optreden als prefect van de regio Guadeloupe, prefect van Guadeloupe en vertegenwoordiger van de staat in de gemeenschappen van Saint-Barthélemy en Saint Martin groeten.

De doortocht door deze regio zal gekenmerkt zijn door vele hoogtepunten, zoals de gezondheidscrisis van Covid-19, meerdere openbare orde-evenementen of zelfs het beheer van storm Fiona en de gevolgen ervan…. Uitdagingen die hij kon aangaan met de kracht van zijn overtuigingen.

Xavier Lefort volgt hem nu op als prefect van Guadeloupe.  Voorheen prefect van Mayenne, was hij in staat om zijn volledige beheersing van de onderwerpen waterbeheer of zelfs energievoorziening aan te tonen. Zijn methodes tonen een gehechtheid aan samenwerking met lokale autoriteiten: minister Jean-François Carenco twijfelt niet aan zijn volledige succes bij zijn nieuwe missies in Guadeloupe.

Merk op dat Alexandre Rochatte werd benoemd tot prefect van de Loire. Hij vervangt Catherine Seguin benoemd tot prefect van de Oise. _AF

 4,759 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: