Amfibische en hydrografische verkenningsmissie naar naburige eilanden

0

Onlangs vertrok het lichttransportschip (BATRAL) Dumont d'Urville naar Fort-de-France om twee weken lang een amfibische en hydrografische verkenningsmissie uit te voeren op de eilanden Aruba en Barbados.

Een detachement van het 33e Marine Infantry Regiment (RIMa) en de Hydrographic and Oceanographic Service of the Navy (SHOM) nam ook deel aan deze missie, samen met de matrozen van Dumont d'Urville. Strijdkrachtenoperaties op de Antillen worden meestal uitgevoerd in samenwerking met andere strijdkrachten in de regio. Het streven naar de ontwikkeling van maritieme uitwisselingen met de landen die in de Caribische zone werken en de ontwikkeling van interoperabiliteit op het gebied van redding aan de bevolking bij natuurrampen staan ​​centraal in de bezorgdheid van de FAA. De strijdkrachten op de Antillen garanderen de bescherming van het nationale grondgebied en stimuleren de regionale samenwerking vanuit de departementen Martinique en Guadeloupe. Ze vormen een gezamenlijke regeling met een overwegend lucht-maritieme focus op het Antillen-Guyane theater, in coördinatie met de strijdkrachten in Guyana. De FAA voert in het gebied twee hoofdmissies uit: de strijd tegen de drugshandel op volle zee en de hulp en redding van de bevolking bij natuurrampen. _AF

het laden

over de auteur

Geen reacties