Gekozen functionarissen stemden over de begroting voor 2019

0

Het primitieve budget van de gemeenschap voor het jaar 2019 bedraagt ​​165,81 miljoen euro in de investeringssectie en 190,43 miljoen euro in de operationele sectie. 

Het exploitatiegedeelte bedraagt ​​190,438 miljoen euro, 147 miljoen euro zonder rekening te houden met de overdracht naar het investeringsgedeelte. Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,1% in vergelijking met 2018, een derde in vergelijking met 2017 en 39% in vergelijking met 2016. Zonder rekening te houden met de overdracht van het negatieve uitvoeringssaldo (25,66 M €), de investeringsuitgaven werden dit jaar vastgesteld op 140,15 miljoen euro. Tegen € 40,1 miljoen in 2016. Deze zeer sterke stijging in vergelijking met voorgaande jaren wordt verklaard door de registratie van een uitrustingsprogramma ten bedrage van € 86,88 miljoen. Dit programma was al in de begroting 2018 opgenomen, maar in mindere mate (56,95 miljoen).

Bovendien is een resterend saldo van 2018 van 23 miljoen toegevoegd aan de geplande 86,88 miljoen €, wat het uitrustingprogramma dit jaar op 109,97 miljoen € brengt. Dit laatste komt overeen met reconstructiesites (herstel van openbare verlichting voor videobewaking, schoolgebouwen, bouw van universiteit 900, renovatie van schoolkantines, enz.) Maar ook glasvezelwerk in scholen, restauratie en ontwikkeling van Fort Louis, aankoop van een weerradar, etc.

De begroting voor 2019 werd bij meerderheid van stemmen goedgekeurd, de gekozen vertegenwoordigers van de oppositie onthielden zich van stemming.

(bron: www.soualigapost.com) 

het laden

over de auteur

Geen reacties