"Het gezin met Kerstmis" // REGELS VAN DE FOTOGRAFIEWEDSTRIJD

0

a) onderwerp: FAXINFO en SOUALIGA PHOTO CLUB, start een fotowedstrijd, onder de voorwaarden voorzien in dit reglement en waarvan de winnaar de prijzen ontvangt zoals beschreven in punt g.

b) Deelnemers: Alle inwoners van Sint Maarten ouder dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd.

c) Duur: De wedstrijd begint op 24 december 2019 en eindigt op 24 januari 2020, beide inbegrepen.

d) Thema van de foto's: Foto's moeten voldoen aan de volgende regels:

  1. Het thema van deze wedstrijd is "Het gezin met Kerstmis", de foto's die worden ingezonden voor de wedstrijd moeten daarom de kerstsfeer en de eigen waarden van het gezin weerspiegelen tijdens deze feestdagen. Ze mogen geen afbeeldingen van derden bevatten die niet uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven om op de foto's te verschijnen.
  2. Foto's moeten worden gemaakt op het eiland Sint Maarten, deze toestand moet duidelijk op de foto worden aangegeven.
  3. De fotolijst is gratis, het kunnen buiten- of binnenfoto's zijn.
  4. Elke deelnemer kan maximaal twee foto's opsturen.
  5. De voorgestelde foto's kunnen naar keuze in zwart-wit of in kleur zijn.

De foto's mogen niet in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde, noch beledigend of gênant zijn, dat wil zeggen van een gewelddadige, pornografische, racistische of slechte smaak, of dat, voor Om welke reden dan ook, Faxinfo is van mening dat zijn imago of dat van Soualiga Photo Club, of zelfs van derden, kan worden gewijzigd. Laatstgenoemden behouden zich het recht voor om de foto's te vragen en / of over te gaan tot onmiddellijke intrekking van de foto's voordat ze worden gepubliceerd.

De foto's moeten origineel zijn, de deelnemers moeten verklaren dat zij de exclusieve auteurs zijn van de aan de wedstrijd ingezonden werken en dat ze geen elementen bevatten van andere auteurs.

Evenzo verklaren deelnemers dat ze in het bezit zijn van alle vergunningen en / of autorisaties die kunnen overeenkomen met beeldrechten, in het bijzonder voor minderjarigen, en garanderen ze dat ze de uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de ouders / voogden van deze minderjarigen voor het gebruik en de verspreiding. van hun imago in de context van deze wedstrijd, waarbij ze elke aansprakelijkheid aanvaarden die daaruit zou kunnen voortvloeien, waardoor Faxinfo en Soualiga Photo Club uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid in dit verband worden ontheven.

e) Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd: Deelnemers moeten een e-mail sturen naar: faxinfo@dauphintelecom.fr met hun contactgegevens waaraan de voor de wedstrijd voorgestelde foto's zullen worden gehecht, evenals de blanco toestemming om de afbeelding te gebruiken die moet worden ingevuld, die u op uw verzoek per e-mail ontvangt of indien nodig wordt opgehaald bij het Faxinfo-kantoor in Bellevue. Deze autorisatie moet door u worden ingevuld en ondertekend en bij uw zending worden gevoegd.

 

Deze foto's moeten de vermelding op het e-mailonderwerp bevatten: CONCOURS FAXINFO en SOUALIGA PHOTO CLUB

Een jury bestaande uit verschillende leden kiest drie finalistenfoto's die zal worden gedownload van de Faxinfo-website: www.faxinfo.fr op de plaats van de Fotowedstrijd

 

De jury bestaat uit:

Alain HAILLANT

Mevrouw Roberta CECARELLI

Damien CHAGNAUD

Christelijke MANZANA

Mevrouw Alexandra GUIBERT

Arnaud FERON

Philippe Morel

 

Uit alle geselecteerde foto's kiest de jury op 27 januari 2020 degene die de winnaar van de wedstrijd zal zijn. De beslissing van de jury is definitief. De deelnemer wordt geïnformeerd over zijn status als winnende fotograaf door een e-mail te ontvangen op het adres dat hij hiervoor heeft opgegeven.

f) Overdracht van rechten: Deelnemers aan de wedstrijd geven door deelname uitdrukkelijk toestemming FAXINFO en SOUALIGA PHOTO CLUB, zonder beperking in tijd of gebied, om de verzonden foto's, in welk medium of welk formaat dan ook, in het kader van deze wedstrijd tentoon te stellen, te publiceren en / of te verspreiden.

De winnaar van de wedstrijd stemt ermee in toe te geven FAXINFO en SOUALIGA PHOTO CLUB alle intellectuele eigendomsrechten die ermee kunnen overeenkomen met betrekking tot de winnende foto van de wedstrijd. Deze overdracht omvat elk exploitatierecht, in welke vorm, modaliteit of medium dan ook, met inbegrip van elke denkbare exploitatiewijze en bijgevolg de rechten op reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, zonder in het laatste geval enige transformaties, aanpassingen of variaties te beschouwen als wijzigingen onderworpen aan de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom. Deze overdracht van rechten is exclusief en zonder beperking territoriaal of tijdelijk. Evenzo ziet de winnaar af van elke uitbuiting in verband met de creaties die het onderwerp zijn van genoemde overdracht. De prijs die de auteur ontvangt, vertegenwoordigt de betaling van de overdracht van alle hierin bepaalde rechten.

Evenzo FAXINFO en SOUALIGA PHOTO CLUB behoudt zich het recht voor om de afbeelding, de naam en de voornaam van de deelnemers openbaar te maken en in de media die zij geschikt achten.

 g) Prijs: te bepalen

 

 7,529 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: