Verplichte aanvullende ziektekostenverzekering bij bedrijven

0

Op 1 januari 2016 zijn verschillende maatregelen van kracht geworden, waaronder de verplichte collectieve ziektekostenverzekering voor alle werknemers in de privésector, zelfs in Saint-Martin.

Belangrijke verandering aan het begin van het jaar voor werkgevers, die zich moeten houden aan de arbeidszekerheidswet van de Eerste Kamer. Alle bedrijven hebben de verplichting om hun werknemers een collectief beleggingsfonds aan te bieden, zoals bepaald in de wet van 14 juni 2013, en nemen deel tot ten minste 50% van de inschrijvingsprijs. De rest is de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Wat bieden deze contracten?

De wet heeft een minimumpakket aan garanties vastgelegd. De contracten dekken met name de volledige gebruiksvergoeding voor consulten, procedures en diensten die door de ziektekostenverzekering worden vergoed, behoudens bepaalde uitzonderingen; de volledige dagelijkse ziekenhuisvergoeding bij ziekenhuisopname en tandartskosten (prothesen en orthodontie) tot 125% van het conventionele tarief.

Kan een medewerker de wederzijdse weigeren?

Volgens de wet zijn er gevallen van vrijstelling van lidmaatschap, met name als de werknemer een contract voor bepaalde tijd (CDD) van minder dan een jaar heeft, als hij zeer deeltijds is of als leerling en de de bijdrage vertegenwoordigt 10% of meer van zijn salaris. “Mits deze mogelijkheid van vrijstelling telkens duidelijk wordt gespecificeerd in de rechtshandeling die de complementaire gezondheid opzet”, benadrukt het ministerie van Financiën.

het laden

over de auteur

Geen reacties