Landbouwinstallatie: naar een verbetering in het buitenland 

0

Senator Guillaume Arnell stuurde een schriftelijke vraag aan de minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, over de uitbreiding van het programma "Top-up jonge boeren" tot jonge ultramarijnboeren. Deze beroepsbeoefenaren ondervinden inderdaad dezelfde moeilijkheden als degenen die in Europees Frankrijk wonen. “Ze profiteren niet van de subsidie ​​voor jonge boeren, die bestaat uit financiële steun bij het opstarten en gesubsidieerde leningen. Zo kunnen jonge ultramarijnboeren de investeringen die nodig zijn voor de realisatie van hun project niet voorzien of doen. ” Om van deze bijstand te kunnen profiteren, is het volgens de regering met name nodig om een ​​ondernemingsplan (PE) in te dienen en ouder dan 18 en minder dan 40 jaar te zijn op het moment van indiening van het verzoek.

 6,236 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: