Inschrijving op een openbare school voor het begin van het schooljaar 2020: instructies voor gebruik

0

Studenten die zonder contract zijn ingeschreven bij een privéschool of die een instructie thuis hebben gevolgd en zich willen inschrijven voor een openbare school, worden uitgenodigd om het registratieformulier voor de kennistoets in te vullen.

Dit registratieformulier kan worden gedownload van de National Education Service (SENIDN) website op het adres http://seidn.ac-guadeloupe.fr/

Dit jaar zal, gezien de huidige uitzonderlijke situatie, een evaluatie van het academische record van de student de tafelproef vervangen.

Het volledige dossier moet voor maandag 18 mei 2020 worden ingeleverd. Elk na deze datum ontvangen dossier kan pas aan het begin van het schooljaar van september worden ingezien.

Ter herinnering, het memorandum nr. 81-173 van 16 april 1981 regelt de toelating tot het openbaar onderwijs van studenten van privé-onderwijs zonder contract. Wanneer een gezin een kind opvoedt in een particuliere instelling buiten het contract om en wil dat hij deelneemt aan openbaar onderwijs, zijn er beperkingen die moeten worden gerespecteerd:

  • Het gezin moet in het Franse deel van Saint-Martin wonen;
  • Een commissie beoordeelt het opleidingsniveau van de leerling (dit jaar op basis van zijn academisch record);
  • Na deze beoordeling kiest het gezin niet het bedrijf dat ze willen, maar respecteert het de sectorisering die voor iedereen op dezelfde manier geldt.

 8,222 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: