Verzekeringsvergoeding: vergelijking van de behandeling van zaken met andere NAT CAT's

0

In theorie moet de verzekeraar, behalve in geval van overmacht, een schadevergoeding betalen binnen drie maanden na de verzending van de geschatte schade- en verliesrekening of de publicatiedatum van het interministerieel besluit. In de praktijk is de vertraging veel langer; een van de belangrijkste genoemde redenen is het ontbreken van een of meer documenten in het bestand.

Eind mei werd 87% van de zaken in Saint-Martin en Saint-Barthélemy geheel of gedeeltelijk afgehandeld. Of 225 dagen na de deadline voor het melden van claims. Ter vergelijking: het is bijna hetzelfde percentage dat de bedrijven zich hadden gevestigd na de overstromingen van de Seine en de Loire in mei-juni 2016 (91%) of die in de Maritieme Alpen in oktober 2015 (90%) zeven en een halve maand na de rampen.

Aan de andere kant is het aan Saint-Martin en Saint-Barthélemy betaalde bedrag veel lager in vergelijking met het bedrag dat tijdens twee genoemde CAT NAT's is betaald. Hier is 46% van het compensatiebedrag vrijgegeven. In de Maritieme Alpen was het in dezelfde periode ongeveer 68%. En meer dan 70% na de overstromingen van de Seine en de Loire. (Meer details op www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties