Noordelijke eilanden: de regering kondigt een reeks maatregelen aan om de economische activiteit nieuw leven in te blazen!

0

Aan het einde van de derde interdepartementale commissievergadering, afgelopen woensdag, in Matignon, in aanwezigheid van de presidenten van de gemeenschappen Saint-Martin en Saint-Barthélemy, kondigde het overzeese ministerie een reeks economische maatregelen aan om de getroffen bedrijven te helpen na de passage van de orkaan Irma, zoals kort werken en financiële hulp.

Steun voor het herstarten van door rampen getroffen bedrijven, vooruitbetaalde financiële steunkaarten voor kansarme bevolkingsgroepen, gedeeltelijke werkloosheidsmaatregelen: de regering heeft woensdag voorgesteld, noodmaatregelen voor de hervatting van de economische bedrijvigheid in Sint Maarten en de zustereiland Saint-Barthélemy.

388 bedrijven in Saint-Martin vroegen om gedeeltelijke werkloosheidsmaatregelen voor 2.346 werknemers (op een totaal van ongeveer 7.000), en 410 bedrijven in Saint-Barthélemy deden hetzelfde voor 2.161 werknemers, zei Philippe Gustin, interministeriële afgevaardigde in belast met wederopbouw.

We komen in onze maandageditie meer in detail terug op de verschillende noodmaatregelen die de regering heeft genomen. _AF

het laden

over de auteur

Geen reacties