EUROPESE FONDSEN in SAINT-MARTIN: Uitstel van de sluitingsdatum van de 4 FEDER-projectoproepen

0

De Collectiviteit van Saint-Martin, intermediaire instantie die prioriteit 1 van het Saint-Martin FEDER Operationeel Programma 2021-2027 beheert, informeert projectleiders over het uitstel van de sluitingsdatum van de 4 projectoproepen tot 10 juni 2024. cumulatief bedrag van 8 miljoen euro zullen deze oproepen tot het indienen van projecten het mogelijk maken dat de op het grondgebied geselecteerde projecten worden ondersteund door een subsidie ​​van de Europese Unie.

Deze 4 projectoproepen werden op maandag 22 januari 2024 geopend op het E-Synergie-platform:

1) Ondersteuning van innovatie en versterking van de concurrentiekracht van bedrijven in de bouwsector (€ 2 miljoen);

2) Ontwikkeling van digitaal gebruik in bedrijven om het concurrentievermogen te versterken (€ 1 miljoen);

3) Bevordering van de bestemming en ontwikkeling van activiteiten en diensten die de aantrekkelijkheid van de bestemming Saint-Martin mogelijk maken (€ 1,5 miljoen);

4) Upgrade van toeristische accommodatie (€ 3,5 miljoen)

Oproepen voor projecten worden gepubliceerd op:

• Europa zet zich in voor de Saint-Martin-website:

Europa zet zich in voor Saint-Martin

• De website van de Collectiviteit van Saint-Martin:

http://www.com-saint-martin.fr

In deze vier projectoproepen worden de procedures voor het indienen van subsidieaanvraagdossiers gespecificeerd, waarbij informatie wordt verstrekt over de subsidiabiliteit van begunstigden, projecten, uitgaven en de selectiecriteria voor concrete acties. U vindt er ook de lijst met verplichte documenten die u moet verstrekken.

Projectleiders zullen hun dossier op het platform kunnen indienen E-synergie tot 10 juni 2024.  Zij kunnen bij de procedure voor het indienen van hun verzoek worden ondersteund door agenten van de afdeling FEDER van de Gemeenschap, door een e-mail te sturen naar het volgende adres:

fondeuropeens@com-saint-martin.fr

het laden

over de auteur

Geen reacties