Hulpfonds: 4,6 miljoen euro voor de Gemeenschap

0

Tijdens de laatste Territoriale Raad van het jaar kondigde de voorzitter van de Collectiviteit Aline Hanson aan dat er een enveloppe van 4,6 miljoen euro komt om de schatkist van het noodfonds voor de afdelingen in moeilijkheden aan te vullen.

“Na schriftelijke verzoeken was er drie miljoen euro getekend voor Saint-Martin. We vroegen om een ​​extra gebaar en werden gehoord ”, gaf de voorzitter in plenaire vergadering aan. Afgelopen december stemden de afgevaardigden in het kader van de gewijzigde begroting 2015 voor de oprichting van dit fonds - namens de staat beheerd door het Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie - voor departementen in financiële moeilijkheden. De president verklaarde ook dat de schuld van de RSA, die 48 miljoen euro bedraagt, door de staat moet worden verlicht. _EH

het laden

Geen reacties