FINANCIERING: De COM heeft in 11,1 2019 miljoen € aan zelffinanciering weten te genereren

0

De gekozen vertegenwoordigers van de vergadering van de territoriale raad in plenaire zitting donderdagochtend hebben de administratieve rekening voor het jaar 2019 goedgekeurd.

De kosten voor het afgelopen jaar bedragen € 133,65 miljoen in bedrijf en € 38,5 miljoen in investeringen. De ontvangsten bedragen respectievelijk € 145,63 miljoen en € 70,5 miljoen. De twee secties presenteren dus overtollige resultaten: 11,98 miljoen € in bedrijf en 32 miljoen € in investeringen.

Het aanzienlijke investeringsoverschot wordt verklaard door het feit dat de COM in 2019 beurzen ontving die in 2018 vervallen waren. Uiteindelijk bedraagt ​​het investeringsresultaat 2019 € 6,3 miljoen.

Wat het operationele gedeelte betreft, het bevat ook een overdracht van 2018 voor een bedrag van € 3,94 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt ​​uiteindelijk € 15,92 miljoen.

Het cumulatieve resultaat van operaties en investeringen is € 22,2 miljoen. De te realiseren resten bedragen 37,6 miljoen euro aan kosten en 36,8 miljoen euro aan investeringen.

De COM sluit aldus haar administratieve rekening met een positief saldo van 21,4 miljoen euro.

Merk op dat "het overschot uit het investeringsgedeelte bedoeld is om naar het investeringsgedeelte over te dragen om zelffinanciering te genereren", zegt Marie-Dominique Ramphort. 70% van het overschot (11,14 miljoen euro) werd dus overgedragen. "Met dit bedrag kan de gemeenschap toekomstige investeringen zelf financieren", dat wil zeggen dat zij geen toevlucht hoeft te nemen tot bankleningen of tot dit bedrag subsidies hoeft aan te vragen. Dit vermogen om zelffinanciering (of besparingen) te genereren, werd eind 2019 onderstreept door de directeur van het Franse ontwikkelingsagentschap. (Soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties