Glasvezel: SAS Tintamarre organiseert een bijeenkomst om de civieltechnische bedrijven in Saint-Martin te identificeren

0

Territoriale adviseur Jean-Sébastien Hamlet, voorzitter van de Raad van Toezicht van SAS Tintamarre, kondigde op de Territoriale Raad op donderdag 24 september het besluit aan van SAS Tintamarre om de civieltechnische bedrijven van Saint-Martin te identificeren met het oog op een openbare raadpleging lanceren over het begraven van optische vezels op het grondgebied van Saint-Martin.

Deze volkstelling is nodig om de op ons grondgebied aanwezige professionals uit de civiele techniek te identificeren. Het is een wettelijk principe van de openbare ordecode die het mogelijk maakt om advies te vragen en marktdeelnemers te informeren over het consultatieproject en de vereisten ervan. Dit inventarisatiewerk is nuttig voor de voorbereiding van het toekomstige uitvoeringscontract voor de ontwikkeling van glasvezel op het grondgebied van Saint-Martin (artikel 4 van decreet nr. 2016-360 van 25 maart 2016).

Door deze actie verbindt SAS Tintamarre zich ertoe om:

• Identificeer de spelers op de leveranciersmarkt

• Ken de roadmap van de leverancier

• Evalueer het vermogen van leveranciers om in de behoefte te voorzien

• Optimaliseer de concurrentie

• Verwijder ongerechtvaardigde technische beperkingen die bepaalde leveranciers verhinderen te voldoen aan de vereisten van het overleg;

• KMO's aanmoedigen om samen te werken (tijdelijke groepering van bedrijven) wanneer ze niet over de competentie beschikken om alle diensten te verlenen;

• Aanpassing van de contractuele afspraken en openbare aanbestedingsprocedures.

Voor de leverancier is het een kans om zich bekend te maken en zijn knowhow te promoten binnen het door de afnemer gedefinieerde kader, mogelijkheden te ontdekken om producten in zijn assortiment te verbeteren, te overleggen met een potentiële klant en om de organisatie van de openbare structuur beter te begrijpen.

In de periode 2020-2023 is SAS Tintamarre van plan om aan alle glasvezelbehoeften van de regio te voldoen, voor een geschat bedrag van € 12 miljoen geïnjecteerd in de economie van Saint-Martin.

Nadat de SAS de contacten van bepaalde leveranciers heeft verzameld via uitwisselingen met het CCISA en organisaties die deze technische expertise gebruiken, zullen deze leveranciers een elektronische uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een vergadering om de behoeften van SAS Tintamarre te presenteren, Woensdag 7 oktober 2020 om 14 uur in de bijlage van de delegatie voor solidariteit en gezinnen van de collectiviteit, 5 rue Léopold Mingau in Concordia.

Alle leveranciers en lokale bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit consultatieproject kunnen deelnemen en alvast een e-mail sturen om zich te melden op het contactadres van SAS Tintamarre: contact@tintamarre-sxm.fr

U vindt op de website van de Collectiviteit www.com-saint-martin.fr de uitnodiging en het oproepformulier voor vaardigheden die naar het adres contact@tintamarre-sxm.fr moeten worden gestuurd. Dit is een vragenlijst die we u uitnodigen om in te vullen.

SAS Tintamarre wenst dan ook een panel van lokale leveranciers te ontmoeten tijdens de presentatievergadering van het stortplaatsproject en SAS-medewerkers. Individuele interviews met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie kunnen ook op verzoek van elk worden georganiseerd.

Door dit open proces van identificatie van de vitale krachten in de civiele techniek van Saint-Martin, wil SAS Tintamarre een zo breed mogelijk overleg openen om geen enkele kandidaat te straffen. Elk bedrijf zal hetzelfde informatieniveau hebben om de algemene behoefte en de context waarin deze raadpleging plaatsvindt te begrijpen. De aankoopstrategie maakt daarom deel uit van een dynamiek van economische ontwikkeling, toegang van VSE's en kmo's tot openbare aanbestedingen, met aandacht voor milieu- en sociale prestaties en innovatie.

Om deel te nemen aan toekomstige aanbestedingen, worden leveranciers uitgenodigd om klaar te staan ​​en zich te registreren op de daarvoor bestemde platforms.

 7,212 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: