Uitstekende kwaliteit van het zwemwater in Saint-Martin

0

Elk jaar stelt de Regionale Gezondheidsdienst (ARS) van Guadeloupe, Saint-Martin en Saint-Barthélemy een rapport op over de kwaliteit van het zwemwater voor elk van deze gebieden. In Saint-Martin is 92% van de 12 zeebadplaatsen van uitstekende kwaliteit.

De ARS zorgt voor de regelmatige gezondheidscontrole van alle aangegeven badzones in Guadeloupe en in de twee overzeese gemeenschappen: Saint-Martin en Saint Barthélemy.

Voor de archipel is het badseizoen het hele jaar geopend en begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De resultaten van de gezondheidscontrole zijn het onderwerp van informatie aan de Europese Unie en worden doorgegeven door de ARS, aan de burgemeesters, aan de voorzitters van de gemeenschappen of privépersonen die verantwoordelijk zijn voor het baden. Sanitaire controle bestaat uit regelmatige monitoring in het veld, waterbemonstering en de sanitaire interpretatie van de resultaten van analyses uitgevoerd door het Pasteur Instituut van Guadeloupe, een laboratorium erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, met een maximale duur van 30 dagen tussen twee controles die voldoen aan de Code Publieke Gezondheid. Er wordt gezocht naar twee bacteriologische parameters, indicatoren van de waterkwaliteit: fecale streptokokken en Escherichia coli. In het veld wordt, naast het nemen van het monster, een visuele controle uitgevoerd: transparantie, aanwezigheid van kunstmos, teerachtige resten, glas, plastic of andere. De jaarlijkse ranglijst wordt berekend op basis van de resultaten van de laatste 4 jaar en heeft betrekking op 4 kwaliteitsniveaus: excellent, goed, voldoende of onvoldoende. Voor Saint-Martin werden 195 monsters genomen op 12 zeebadplaatsen waarnaar op Europees niveau wordt verwezen, namelijk Baie Longue, Baie aux prunes, Baie Rouge, Friar's Bay, Grand-Case, Petite Plage, Anse Marcel, Orient Bay Points nord en South, North en South Mouth Bay en Pinel Islet. 92% van de geklasseerde stekken laat een uitstekend resultaat zien. Eén site is niet geclassificeerd vanwege onvoldoende bemonstering. Resultaten voor Saint-Barth en Guadeloupe in onze volgende editie. _Vx

 3,095 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: