MILIEU / Sargassum: het seizoen 2023 belooft zorgwekkend te worden

0

Bruine algen zijn al verschenen op verschillende stranden van Saint-Martin met een duidelijke concentratie in Mont Vernon en Orient Bay, evenals een alarmerende aankomst in Cul-de-Sac.

Bewoners van getroffen gebieden maken zich zorgen, en terecht. Als vorig jaar in het teken stond van noodinzamelingen van Sargassum, zal dit jaar moeten worden geanticipeerd gezien de weinig geruststellende prognoses. Vorige week werden in Guadeloupe grote aan de grond gehouden, waardoor de alarmdrempels voor waterstofsulfide (gas dat wordt uitgestoten door sargassum) naar een hoog niveau werden verhoogd. Deze waarneming is volgens onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Florida een voorbode van een seizoen dat vruchtbaar zal zijn in termen van strandingen van sargassum. Het grondgebied van Saint-Martin zal nauwelijks worden gespaard. Ambtenaren, zowel bij de Collectiviteit als bij de Prefectuur, blijven deze plaag serieus nemen. Er zijn onlangs aanbestedingen gelanceerd om het seizoen beter voor te bereiden, goed nieuws voor dienstverleners in Saint-Martin, ook al blijft de sluitingsdatum van 23 februari te laat gezien de deadline voor implementatie. De eerste aanbesteding betreft het verzamelen, verwijderen en transporteren van sargassum zeewier gestrand op de kust van Saint-Martin voor een totaal budget van € 5.175.000, waarvan 50% gefinancierd door Europese fondsen, over een periode van 5 jaar. Vier percelen zijn gedetailleerd (maximaal twee per inschrijver): de 1e voor de sites van Grande Caye, Cul-de-Sac en Mont Vernon (€ 2.400.000), de 2e voor de Baie de l'Embouchure (€ 1.100.000), de derde voor Etang aux Poissons (€ 3) en het laatste lot voor Baie Lucas (€ 675.000).

Elke Sargassum-ophaalservice wordt uitgevoerd met opslag en verspreiding binnen een kilometer of transport naar de Grand Caye-ecosite. De gunningscriteria zijn identiek voor de 4 percelen: 60% voor de prijs, 40% voor de technische waarde. De tweede aanbesteding betreft materialen en uitrusting met betrekking tot de strijd tegen Sargassum-strandingen voor een budget van € 770.000 verdeeld over vijf percelen. De eerste twee percelen richten zich op de levering, installatie en het onderhoud van 5 zelfaangedreven camera's met real-time uitzending (€ 35.000) en 5 onafhankelijke gasdetectoren van de ontbinding van gestrand sargassum, met exploitatie van de geproduceerde gegevens, op de sites van Cul-de-Sac, Mont Vernon, Baie de l'Embouchure, Baie Lucas en Étang aux Poissons (€ 275.000), duur 36 maanden. Het 3e perceel heeft betrekking op de installatie van twee delen van drijvende afwijkende gieken genaamd "anti-sargasses" op de sites van Cul-de-Sac en de monding van de Etang aux Poissons (135.000€, duur 18 maanden), terwijl het 4e perceel voorziet in voor de levering van een 4×6 tweezijdige dumptruck uitgerust met een hijskraan, een haak, een volle bak en een bak met latten voor onderhoudsdammen (€ 225.000). Ten slotte heeft het 5e perceel betrekking op de levering van een voertuig uitgerust met een autonome hogedrukeenheid voor het reinigen van dammen (€ 100.000). Wordt vervolgd… _Vx

Aanbestedingsinformatie:

http://www.marches-securises.fr

(zoek in de trefwoorden: Collectiviteit van Saint-Martin)

 6,665 totale weergaven, 14 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Wilde afscheiding:

Waarom naar de ecosite reizen? Het is inderdaad veel gemakkelijker en goedkoper om van vervallen producten in de natuur af te komen, ...
%d bloggers zoals deze pagina: