MILIEU: Vechten tegen ongezondheid, een zaak van iedereen!

0

Ongeautoriseerde afzettingen zijn helaas steeds talrijker, ze worden nu gevonden in het hart van bewoonde buurten waar ze het uitzicht en het leven van hun bewoners bederven. 

Afval gooien op een plaats waar het niet hoort, wordt beschouwd als illegaal storten, ongeacht de aard of omvang van dit laatste. Deze daad van onbeleefdheid tast de leefomgeving van de bevolking aan, veroorzaakt visuele overlast, vervuilt de bodem, enz. Ter herinnering: het illegaal deponeren van huishoudelijk afval, grofvuil en groenafval is wettelijk verboden volgens de artikelen L541-44 tot L542-48 van het Milieuwetboek (beschikbaar op de site van de Collectiviteit van Sint-Maarten). Het is echter niet ongewoon om op ons eiland afval aan te treffen dat vrijwel overal is opgeslagen, zonder enig respect voor de milieucode. Sinds Irma zijn sommige gebouwen aan het rotten en worden ze potentieel gevaarlijke stortplaatsen omdat ze zich in drukke gebieden of soms zelfs in de buurt van scholen bevinden. We mogen niet vergeten dat het eiland Sint Maarten leeft van het toerisme en dat het beeld dat het dan terugstuurt negatief wordt. Bovendien zitten we nu bijna een maand in het orkaanseizoen en dit puin kan dan heel snel risico's worden. Er zijn veel verenigingen die het gebied regelmatig schoonmaken, maar ze worden vaak overweldigd door de hoeveelheid wilde stortplaatsen die elke dag verschijnen, zoals bij Galion of bij de ingang van Colombier. Alle burgers spelen een hoofdrol in afvalbeheer en het is aan iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen door zijn afval op de daarvoor bestemde plaatsen te gooien. Het is daarom belangrijk om passende oplossingen te vinden om dit probleem, dat iedereen aangaat, effectief aan te pakken. De kleinste actie telt als we ons eiland een toekomst willen bieden in een gezonde omgeving. _LR

 6,592 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: