MILIEU: De mangroven van Saint-Martin gemarkeerd door de Liga voor de bescherming van vogels

0

In 2022 staan ​​de Franse overzeese gebiedsdelen in de schijnwerpers voor de  League for the Protection of Birds (LPO) die de ongelooflijke biodiversiteit van deze gebieden viert. Dankzij het Nationaal Natuurreservaat van ons eiland, maken Saint-Martin en zijn mangroven deel uit van de viering. 

De Liga voor de Bescherming van Vogels (LPO) is een Franse vereniging voor milieubescherming, opgericht in 1912, erkend als een openbaar nut in 1986. De LPO zet zich in voor de biodiversiteit door de kennis en bescherming van soorten, de ontwikkeling en het behoud van ruimtes, bewustmaking en burgers te mobiliseren, bedrijven en gemeenschappen te ondersteunen. Deze zomer nodigde de League for the Protection of Birds het publiek uit om een ​​van de meest emblematische habitats van de overzeese gebieden te ontdekken, namelijk de mangroven. De mangrove bestaat uit bomen die mangroven worden genoemd en bevindt zich op het grensvlak land-zee, in de getijdenzone. Dit ecosysteem wordt helaas sterk bedreigd door menselijke activiteiten. Als afgelopen juli de hele wereld Internationale Mangrove Dag vierde, laten we dan van de gelegenheid gebruik maken om de vele voordelen van deze habitat te bekijken. Mangroven zijn broed-, voedsel- en voortplantingsplaatsen, waardoor veel soorten kunnen groeien beschut tegen roofdieren, maar ook om zich te voeden en zich voort te planten op de mangroven. Mangroven verminderen de golfkracht met bijna een derde en beperken zo erosie, overstromingen en de effecten van orkanen, waardoor ze een natuurlijke kustbescherming vormen. Ze fungeren ook als koolstofputten, mangroven beperken de opwarming van de aarde door 5 keer meer CO2 vast te leggen dan tropische bossen. En tot slot werkt de mangrove om de waterkwaliteit te verbeteren door als filter te werken. Op ons grondgebied, het Nationaal Natuurreservaat van Saint-Martin, partner van de LPO in het kader van het Life BIODIV'OM, Europees project van 5 jaar met als hoofddoel de bescherming van 5 bedreigde soorten en een prioritaire habitat op 5 territoria d 'Outre-mer plant sinds 2019 mangroven die in kwekerijen zijn gekweekt. Deze projecten begonnen op de mangroven van de Etang des Salines d'Orient en de Etang aux Poissons, gedecimeerd door de passage van de orkaan Irma in 2017. De acties van de Saint -Martin Nature Reserve gecreëerd in 1998 waren mogelijk dankzij de technische en financiële samenwerking van de Fondation de France, het Conservatoire du littoral en de Rotary Club Saint Martin Nord. Het nationale natuurreservaat van Saint-Martin bewaart de vijf belangrijkste ecosystemen van het eiland: koraalriffen, zeegrasvelden, vijvers, droog kustwoud en dus mangroven._Vx

 3,065 totale weergaven, 5 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: