MILIEU: Opruiming scheepswrakken in volle gang

0

In een tijdsbestek van 140 dagen werden maar liefst 140 scheepswrakken verwijderd door Koole Contractors van sites in Orient Bay, Baie de Cul-de-Sac, La Lagune en Oyster Pond.

Sinds eind mei 2022 is meer dan 1000 ton niet-metaalafval en meer dan 600 ton metaal verwijderd uit het maritieme publieke domein, zegt Christophe Lieb, directeur Preventie en Risicobeheer volwassenen...

Hoewel de eerste overheidsopdracht inmiddels is afgerond, blijft het een feit dat er nog tientallen wrakken en gevaarlijk puin in de wateren van de Franse kant liggen. Ook kwam de Uitvoerende Raad op 6 oktober bijeen en valideerde een aanvullende lijst die moest worden verwijderd, vernietigd en verwerkt. Het gaat om 55 wrakken in de lagune van Simpson Bay nog aan de Franse kant, 17 grote brokstukken bij Oyster Pond en honderden andere brokstukken in en rond de Marina Royale. Hun verhuizing was het onderwerp van een wijziging van het contract van Koole Contractors, waardoor de verhuizing onmiddellijk werd gestart.

Afgelopen vrijdag maakte de Collectivity bekend dat "het Oyster Pond-gebied vrij is verklaard van enig gevaarlijk wrak of puin".

Verder staat sinds het begin van de week het ponton van de firma Koole Contractors, houder van het contract voor het verwijderen van buiten dienst gestelde boten (BHU), bij de ingang van de Marina Port la Royale in Marigot. De dienstverlener Koole zal de lagune voor de jachthaven schoonmaken. Het doel is om te kunnen profiteren van een site die in alle veiligheid toegankelijk is voor zeegebruikers.De interventietijd voor het werk is geschat op 6 dagen.

De lagune zal het laatste gebied zijn dat wordt behandeld', zegt de Collectivity, die van plan is de operaties op 18 november te beëindigen.

In totaal zullen meer dan 250 wrakken en groot puin uit de Franse wateren van Saint-Martin zijn verwijderd. President Louis Mussington heft dan het decreet van 13 februari 2018 op dat nautische activiteiten in de Simpson Bay-lagune verbiedt.

“Er zal echter een inventarisatie na het werk worden uitgevoerd met verschillende technische middelen om een ​​wettelijke basis te hebben die het mogelijk maakt om sancties op te leggen aan alle eigenaren of inzittenden van gewetenloze schepen in de wateren van Saint-Martin. Er zij aan herinnerd dat het maritieme publieke domein geen toevluchtsoord is in het geval van een cycloonverschijnsel, met name de lagune, en dat alle schepen tegen dit soort risico moeten worden verzekerd”, specificeert de Collectivity. _AF 

 3,226 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: