MILIEU: Stichting EPIC voltooit haar veldwerk om de biodiversiteit van het eiland te beoordelen

0

De Environmental Protection in the Caribbean (EPIC) Foundation heeft veldonderzoeken en trainingssessies voltooid als onderdeel van het Coastal Resilience and Needs Assessments (CORENA)-project, dat tot doel heeft cruciale informatie te verschaffen voor het duurzame beheer van diverse habitats van het eiland.

Gedurende twaalf dagen voerden ecologen Mark Yokoyama, medeoprichter van de vereniging “Les Fruits de Mer”, en Kevel Lindsay uit Antigua, diepgaande biodiversiteitsbeoordelingen uit op belangrijke locaties op het eiland. Hun werk omvatte een breed scala aan soorten, waaronder planten, insecten, zoogdieren, vogels en amfibieën, en documenteerde tijdens hun expedities meer dan 12 soorten.

Mark Yokoyama was verrast door de diversiteit aan soorten die hij tegenkwam, en benadrukte het belang van het behoud van natuurlijke habitats als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling. De beoordelingen omvatten ook twee praktische trainingssessies voor het personeel van de Nature Foundation, waardoor ze essentiële vaardigheden konden verwerven voor toekomstige landbeoordelingen.

Sabrine Brismeur, CORENA-projectcoördinator bij de EPIC Foundation, prees de trainingssessies en voorspelde capaciteitsopbouw voor personeel voor het monitoren van soorten en de gezondheid van habitats.

De resultaten van deze beoordelingen zullen leiden tot de productie van twee kaarten die hotspots op biodiversiteitsgebied en gebieden afbakenen die aanbevolen worden te worden beschermd tegen verdere ontwikkeling. De beoordeling benadrukte met name de kwetsbaarheid van vleermuizen voor menselijke invloeden, en onderstreepte het belang van het beschermen van hun leefgebieden.

De definitieve terrestrische beoordeling, die naar verwachting in april zal worden afgerond, zal vervolgens openbaar worden gemaakt._AF

het laden

over de auteur

Geen reacties