MILIEU: De Collectiviteit roept de bevolking op om zich uit te spreken over afvalbeheer

0

Als onderdeel van de ontwikkeling van het Territoriaal Plan voor Afvalpreventie en -beheer (PTPGD) van Saint-Martin, opende de Collectiviteit op 16 maart een openbare raadpleging en dit tot 16 april. De inwoners van het grondgebied worden uitgenodigd om deel te nemen, in het Frans of in het Engels.

Sinds de wet van 7 augustus 2015 is de bevoegdheid met betrekking tot afvalplanning overgedragen aan de regio's, en bijgevolg aan de Collectiviteit van Saint-Martin. Laatstgenoemden moeten dus één enkel territoriaal plan opstellen voor de preventie en het beheer van afval dat betrekking heeft op niet-gevaarlijk niet-inert afval, niet-gevaarlijk inert afval en gevaarlijk afval, ongeacht of het afkomstig is van huishoudens, economische activiteiten, gemeenschappen of administraties. De PTPGD, onderworpen aan milieubeoordeling en openbaar onderzoek, omvat onder meer een inventaris van afvalpreventie en -beheer, evenals een zes- en twaalfjarige planning waarbij rekening wordt gehouden met de trend in de hoeveelheden geproduceerd afval op het grondgebied, doelstellingen in op het gebied van preventie, recycling en terugwinning van afval, en een territoriaal actieplan voor de circulaire economie (PTAEC). De Collectiviteit van Saint-Martin verklaart zich “sterk toegewijd aan een strategie van selectieve inzameling en terugwinning van afval. Nieuwe systemen voor de inzameling, recycling en terugwinning van afval zullen de reeds uitgevoerde acties binnenkort versterken. Om verder te gaan en tegelijkertijd de productie van afval te verminderen, moeten nu nieuwe doelstellingen worden ontwikkeld, terwijl wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om een ​​Territoriaal Plan voor de Preventie en het Beheer van Afval op te stellen”. De Collectiviteit roept daarom de bevolking op om meningen en suggesties te delen om zo de PTPGD te verrijken. De openbare raadpleging staat open tot 16 april 2023 (zie onderstaande links om deel te nemen). _Vx

Franse versie: https://forms.gle/MwTAx4TAMmLA1chK9

Version française: https://forms.gle/KkWipEHeYfKZjYQV7

 1,554 totale weergaven, 5 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: