Milieu (depot huishoudelijk afval): Gebruik de straat niet meer als stortplaats!

0

De Collectiviteit van Saint-Martin herinnert de bevolking eraan dat er op het hele grondgebied vuilnisbakken zijn geïnstalleerd, zodat inwoners van verschillende sectoren hun huishoudelijk afval dagelijks kunnen storten. 

Om goed burgergedrag te observeren, ten aanzien van het milieu en de buurt, is het raadzaam om uw huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, en niet ernaast. Het storten van huishoudelijk afval moet gebeuren vanaf 18 uur (in de schemering), het afval wordt elke avond vanaf 20 uur opgehaald (7 dagen per week).

Volumineuze items (schroot, huishoudelijke apparaten, hifi, etc.) worden op zondag, dinsdag en donderdag vanaf 18 uur opgehaald. Ze kunnen in de buurt van de vuilnisbakken worden geplaatst (storten is verboden op trottoirs of voor woningen).

Groenafval wordt op zondag, dinsdag en donderdag vanaf 18 uur opgehaald. Ze moeten in zakken worden bewaard en in de buurt van de vuilnisopvangplaatsen worden geplaatst (aanbetaling op trottoirs verboden). The Collectivity herinnert ambachtslieden, handelaars en professionals eraan dat zij verantwoordelijk zijn voor hun afval en de verwijdering ervan. Het ongeoorloofd storten van huishoudelijk afval, grof vuil en groenafval is bij wet verboden (artikel L. 541-3 van de omgevingswet). De Collectiviteit herinnert er ook aan dat in het kader van afvalsortering en huishoudelijke recycling 107 nieuwe sorteerkolommen op het grondgebied zijn geïnstalleerd ten gunste van de terugwinning van plastic, glas en metaalafval. De Collectiviteit van Saint-Martin - Departement Leefmilieu en Leefomgeving - nodigt de bevolking uit om de aanwezige toestellen te gebruiken, en bedankt u voor het opvolgen van deze instructies om de leefomgeving van onze medeburgers te respecteren. _AF

 7,239 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: