ECONOMIE / Monitoringcomité Europese Fondsen: twee dagen gewijd aan regionale projecten (2/2)

0

Zoals gisteren aangekondigd in onze editie, ontving de Collectiviteit van Saint-Martin op donderdag 9 en vrijdag 10 februari een delegatie van de Europese Commissie, die kwam kijken naar het goede verloop van de projecten gefinancierd door Europese fondsen.

Bij de lancering van de programmering van de Europese fondsen voor 2021-2027 stonden president Mussington en prefect Berton beiden tijdens de inleidende opmerkingen stil bij de kolossale uitdagingen die moeten worden aangegaan om de voorwaarden te scheppen voor een harmonieuze en duurzame ontwikkeling van het gebied .

De EFRO-enveloppe van 58,8M € toegewezen aan Saint-Martin voor de periode 2021-2027 zou het mogelijk moeten maken om de inspanningen om de basisinfrastructuur in te halen voort te zetten en de ondersteunende maatregelen voor het lokale economische weefsel te versterken.

Eindelijk de envelop van 20M € waarvan het gebied profiteert in het kader van het nationale ESF+-OP, moet het mogelijk maken om de onderwijs-, opleidings- en werkgelegenheidsondersteunende systemen verder te versterken om de inzetbaarheid van mensen die ver van werk verwijderd zijn te bevorderen en de hoge werkloosheid in het gebied, met name onder jongeren, terug te dringen.

De volgende operationele programma's van het EFRO en ESF+ zullen in juni 2023 officieel van start gaan in Sint Maarten.

 

Verschillende gefinancierde projecten door de Europese Unie gepresenteerd aan de Brusselse delegatie

President Louis Mussington en zijn teams hebben een bezoekprogramma opgesteld met het Departement van Europese Fondsen en Contractueel Beleid van de Collectiviteit om de door de Unie gefinancierde projecten voor te stellen aan de Brusselse delegatie.

Het bezoek begon aan de kust van Marigot, waar het transformatieproject van de veerbootterminal en de nieuwe informatiekiosk van het VVV-kantoor werden gepresenteerd.

Deze twee openbare projecten voor toerisme worden ondersteund door de Collectiviteit van Saint-Martin en zijn satellieten, de haven van Galisbay en het VVV-kantoor. Ze werden gefinancierd dankzij de Europese herstelfondsen, het EFRO REACT EU.

De delegatie ging vervolgens naar Colombier, om de heer Emmanuel Gimenez te ontmoeten, manager van het bedrijf Carib Gènes, dat gespecialiseerd is in de fokkerij van vee, en vervolgens naar restaurant 978 Sanctorum, twee particuliere projecten gefinancierd met Europese ELFPO-fondsen.

's Middags bezocht de delegatie een door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierd project rond de professionalisering van informele zeevissers (NEET) van het EFPMA Training Center.

het laden

over de auteur

Geen reacties