Water: The Collectivity of Saint-Martin beëindigt zijn contract met Veolia

0

De Territoriale Raad van Saint-Martin keurde eergisteren de transactiememorandum van overeenstemming goed met betrekking tot de concessieovereenkomsten voor de waterproductiedienst en de delegatie van openbare drinkwater- en sanitatiediensten aan de grondgebied van Saint-Martin.

Dit protocol voorziet in een minnelijke en vroegtijdige beëindiging tussen enerzijds de Gemeenschap en de Water- en Sanitaire Vestiging van Saint-Martin en anderzijds de Société Générale des Eaux Guadeloupe en de Caraïbische Unie van Seawater Desalination, beide dochterondernemingen van Veolia.

Vanaf 30 november 2018 zijn Société Générale des Eaux Guadeloupe (GDEG) en de Caribbean Sea Water Desalination Union (UCDEM) niet langer verantwoordelijk voor de productie en distributie van drinkwater of sanitaire voorzieningen op het grondgebied van Saint-Martin.

De onderhandeling over dit protocol werd gekenmerkt door een geest van constructieve dialoog die mogelijk werd gemaakt door jarenlange samenwerking, versterkt door de proeven die na de passage van de orkaan Irma waren opgedaan. In dit opzicht wil de Collectiviteit van Sint-Maarten een eerbetoon brengen aan de middelen die zijn ingevoerd door de Generale des Eaux Guadeloupe (GDEG) en de Caribbean Sea Water Desalination Union (UCDEM) om de dienst te herstellen na ernstige schade veroorzaakt door de cycloon.

Deze overeenkomst heeft tot doel de toekomst voor te bereiden in de specifieke context van wederopbouw. Het biedt de gemeenschap met name de mogelijkheid om één enkele operator te kiezen voor waterproductie, distributie en sanitatie, een garantie voor efficiëntie en controle van de dienst als geheel.

Vanuit economisch oogpunt stelt het het Collectief in staat de toekomst rustig te benaderen in de zin dat deze exitovereenkomst de financiële situatie van het Collectief en de Vestiging van Wateren niet verslechtert. Ten slotte garandeert deze overeenkomst dat alle lokale werknemers na een competitief proces worden overgedragen aan de toekomstige operator.

Dominique Riboud, president van de Water and Sanitation Establishment of Saint-Martin (EEASM), was verheugd over de "onderhandelingen die in het belang van beide partijen zijn gevoerd, met slechts één doel voor ogen, om de waterprijs te verlagen. voor gebruikers van Sint Maarten »

 6,648 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: