Overlijden van René-Jean Duret: de condoleances van de prefect, Vincent Berton

0

De prefect Vincent Berton en al het personeel van de prefectuur Saint-Barthélemy en Saint-Martin betuigen hun oprechte condoleances aan de familie en dierbaren van de heer René-Jean Duret en vooral aan de leden van de SNSM van Saint-Martin.

De heer René-Jean Duret, een man in het veld die wordt erkend voor zijn niet aflatende toewijding aan het dienen van de bevolking van Saint-Martin, heeft zich ingezet voor het welzijn van onze samenleving. Zijn constante en kwalitatieve bijdrage aan de economische, politieke en bestuurlijke ontwikkeling van het grondgebied, evenals zijn opmerkelijke kracht van voorstellen tijdens uitwisselingen met de autoriteiten, maken van deze emeritus-ingenieur, een verenigende territoriale adviseur van 2012 tot 2017, een spil van de SNSM gepassioneerd en een welwillende humanist. René-Jean Duret is een van die mannen wiens toewijding gelijk staat aan discretie. Zijn afwezigheid laat een onvervangbare leegte achter, maar zijn herinnering blijft, net als zijn daden, voor altijd in ons hart gegrift. De Staat spreekt zijn dank uit aan de heer René-Jean Duret. Dat zijn ziel in vrede rust

 2,131 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: