Dood van Albert Fleming, voormalig burgemeester van Saint-Martin: de condoleances van president Louis Mussington en territoriaal gekozen functionarissen

0

"Het is met diepe droefheid en een bezwaard hart dat ik deze woensdag 28 juni hoorde van de hartverscheurende dood van de voormalige burgemeester van Saint-Martin, de heer Albert Fleming-Romney, die 24 jaar lang het lot van de heiligen voorzat. - Martinois (1983-2007).

Dit nieuws stortte ons eiland in een oceaan van verdriet. Als kind van het land had hij een diepe band met elke inwoner van Saint-Martin, elk gezin.

Albert Fleming-Romney was veel meer dan een politicus, hij was een echte figuur in onze gemeenschap, gerespecteerd door iedereen, altijd nederig, glimlachend en attent op het welzijn van zijn kiezers. Ongeacht zijn politieke voorkeuren werd hij gewaardeerd om zijn kwaliteiten en zijn openhartigheid.

Albert Fleming-Romney heeft een buitengewoon pad afgelegd, van metselaar tot ondernemer en vervolgens burgemeester van Saint-Martin. Zijn inspirerende reis zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Iedereen heeft een herinnering, een anekdote met de burgemeester.

Zijn vastberadenheid, zijn klim boven zijn oorspronkelijke toestand en zijn niet-aflatende inzet voor het algemeen welzijn wekten de bewondering op van iedereen die hem kende. Hij was een levend voorbeeld van wat bereikt kan worden met vastberadenheid en doorzettingsvermogen.

Tijdens zijn 24 jaar als burgemeester van Saint-Martin heeft Albert Fleming-Romney een onuitwisbare stempel gedrukt op het lokale politieke landschap. Zijn centrale rol in het proces dat leidde tot de wettelijke evolutie van onze Overzeese Collectiviteit in 2007 is een essentiële schakel in zijn politieke carrière. Ondanks de meningsverschillen slaagde hij erin de verdeeldheid te overstijgen en de levende krachten te verenigen om in 2003 een innovatief project voor te leggen aan minister Brigitte Girardin, zodat de wettelijke evolutie van het eiland kan gebeuren binnen het kader van artikel 74 van de Grondwet, waarmee het beginsel van wetgevende specialiteit en autonomie wordt verankerd.

Dankzij zijn impuls heeft Saint-Martin een status verworven die wordt bepaald door een organieke wet die onze specifieke belangen binnen de Republiek erkent.

We zijn vastbesloten om zijn nalatenschap voort te zetten, we zullen in zijn voetsporen blijven treden en met trots de institutionele autonomie van Saint-Martin dragen met respect voor onze geografische, historische en culturele kenmerken, en met de vaste wil om nieuwe VAARDIGHEDEN te verwerven.

De verdwijning van Albert Fleming-Romney markeert het einde van een flamboyant tijdperk, zijn stempel zal voor altijd in de geschiedenis van Saint-Martin blijven bestaan.

Zijn visie, toewijding en liefde voor ons eiland zullen toekomstige generaties blijven inspireren.

Namens de Collectiviteit van Saint-Martin, haar gekozen functionarissen en al het territoriale personeel, wil ik mijn oprechte condoleances betuigen aan de familie en dierbaren van Albert Fleming-Romney, evenals aan alle Saint-Martinois die delen onze pijn. Ik heb een ontroerende gedachte voor je.

Laten we in deze tijd van rouw zijn nagedachtenis en de vlam van zijn nalatenschap levend houden, die nog lang op onze weg zal blijven schijnen.

Dag meneer de burgemeester. Moge je ziel in eeuwige vrede rusten".

 2,622 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: