CTOS: Beslissingen genomen om het personeelsbeheer te verbeteren

0

Na de publicatie door de territoriale kamer van rekeningen (CTC) van het observatierapport over de rekeningen en het budgetbeheer van het territoriale fonds voor schoolwerken, hebben de voorzitter en directeur van CTOS, Pascale Laborde en Bryan Kenroy, een persconferentie gehouden  om de beslissingen van de raad van bestuur voor te stellen.

De belangrijkste werden genomen op het niveau van human resources, waarvan de “aansturing” door de CTC als “moeilijk” werd omschreven. CTOS heeft nu 213 agenten, alle functies gecombineerd. Drie jaar eerder waren dat er ongeveer 280. In overeenstemming met de aanbevelingen van de CTC heeft de nieuwe raad van bestuur nieuwe medewerkers bevroren en niet vervangende functionarissen vervangen. 

In haar rapport hekelt de CTC deze "aanhoudende overbezetting", die woog op de personeelskosten die tussen drie jaar met 15% stegen, "dwz een jaarlijkse uitgave die in 1,3 met 2017 miljoen euro stegen in vergelijking met die van 2014".

Door het teruglopen van het personeelsbestand heeft CTOS de uitbetaling van toelagen en andere bonussen aan medewerkers geregulariseerd. "Er moest 1,6 miljoen euro betaald worden en we hebben nog 450 euro te betalen", geeft de directeur aan.

Daarnaast installeerde het CTOS in februari van dit jaar een CAP, paritaire bestuurscommissie. Ook voor alle medewerkers zijn in september van dit jaar functiebeschrijvingen opgesteld. "Het concept-organigram en het sociaal verslag zullen medio december 2022 aan de technische commissie worden voorgelegd", kondigt de voorzitter aan.

Het volgende werk van de CTOS zal de reconstructie van de carrières van de agenten zijn.

het laden

over de auteur

Geen reacties

Hotline: Adrien's vraag

Adrien is 18 jaar oud, hij studeert mechanica aan de professionele middelbare school in Marigot. Aan het begin van het schooljaar gaat hij het laatste jaar in. Deze week hebben we ...