Covid-19: Verlenging van gratis tests in Guadeloupe, Saint-Martin en Saint-Barthélemy tot 31 december 2021

0

De gratis tests werden verlengd tot 6 december 2021, na het einde van de noodtoestand op het gebied van de gezondheid in onze territoria, om de implementatie van een nieuwe methodologie voor de monitoring van de epidemie mogelijk te maken, met name door de integratie van de seroprevalentie-studie uitgevoerd door Santé Publique Frankrijk.

Aangezien deze studie nog niet is afgerond en de daling van het aantal tests in verband met de sociale crisis, is het niet mogelijk om de nieuwe methodologie voor epidemische monitoring te valideren.

Bovendien werd in de context van de sociale crisis een duidelijke versoepeling van barrièregebaren waargenomen. Het is niet uitgesloten dat dit de komende twee weken een epidemische opleving zal veroorzaken.

Ten slotte zijn de controles op de vaccinatieplicht en de fase van dialoog met gezondheidswerkers die op 31 december afloopt, de twee data consistent gemaakt.

het laden

over de auteur

Geen reacties