SAMENWERKING: Ondertekening van een “historische” overeenkomst tussen Saint-Martin en Sint Maarten voor de uitwisseling van drinkwater

0

De gemeenschap van Saint-Martin, vertegenwoordigd door haar president Louis Mussington, de premier van Sint Maarten Sylveria Jacobs, de president van het Water and Sanitation Establishment of Saint-Martin (EEASM), Raphaël Sanchez en minister Omar Ottley, verantwoordelijk voor het publiek gezondheidszorg, sociaal en arbeid binnen de regering van Sint Maarten, heeft op dinsdag 5 december 2023 een historische samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die de mogelijkheid opent om het Franse deel van drinkwater te voorzien in geval van onvoldoende productie.

Het is bijna tien jaar geleden dat deze overeenkomst werd besproken tussen het noorden en het zuiden van het eiland en het was op deze dinsdag 10 december 5 dat deze eindelijk tot stand kwam dankzij de vastberadenheid van territoriaal gekozen functionarissen en de strijdlust van de teams uit de Gemeenschap en het EEASM. “Een stap voorwaarts die als historisch wordt omschreven” door president Louis Mussington en territoriaal adviseur Raphaël Sanchez, voorzitter van de EEASM, die, ieder op hun niveau, met de steun van de Staat en het Koninkrijk, alles in het werk hebben gesteld om te leiden tot de ondertekening van deze overeenkomst tussen de twee landen.

De ondertekenaars willen dus veerkrachtige oplossingen initiëren voor de drinkwatervoorziening aan de inwoners van Saint-Martin. Ze vonden daarom een ​​gemeenschappelijke basis en definieerden de financiële en technische voorwaarden om dit project te realiseren.

Het doel van dit Memorandum of Understanding, opgesteld in de vorm van een Memorandum of Understanding (MoU), is om een ​​raamwerk te bieden voor samenwerking op drinkwatergebied tussen de NVGEBE, verantwoordelijk voor de drinkwaterproductie Sint Maarten, handelend namens de regering van Nederlandse zijde, en de Water and Sanitation Establishment (EEASM), openbare vestiging van de gemeenschap van Saint-Martin.

Dit protocol is dus een antwoord op de technische en mechanische problemen die de productie en distributie van water in het Franse deel beïnvloeden. Op dit punt geeft de voorzitter van de EEASM, Raphaël Sanchez, aan “dat er samen met de SAUR een plan zal worden opgestart om het productiehulpmiddel te moderniseren, in de periode 2024-2027”. Dit programma omvat de rehabilitatie van de fabriek, met als doel een antwoord te bieden op de groeiende drinkwaterconsumptie van de inwoners van de regio.

In samenwerking met GEBE zal de regering van Sint Maarten haar expertise gebruiken om drinkwater te leveren aan de gemeenschap van Saint-Martin, onder naar behoren gereguleerde voorwaarden.

Voor president Louis Mussington is “het voornaamste doel van de gemeenschap van Saint-Martin om al het mogelijke te doen om de permanente toegang tot drinkwater voor haar bevolking te garanderen”.

Deze historische overeenkomst is volledig in lijn met deze dynamiek van kwaliteit van de dienstverlening en het behoud van de volksgezondheid van de inwoners van Saint-Martin.

merk op dat Julien Marie, directeur van kabinetsdiensten, de plaatsvervangend prefect van de Noordelijke Eilanden, Vincent Berton, vertegenwoordigde,  tijdens de ondertekening van deze “historische” samenwerkingsovereenkomst tussen de twee partijen op het eiland.

 1,122 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Gezondheidsdagen: 6 dagen preventie

De 'Health Days' worden tot en met zaterdag georganiseerd op verschillende locaties in Guadeloupe door de Public Interest Group (GIP) en haar partners. Deze gebeurtenis ...
%d bloggers zoals deze pagina: