Convergentie- en transformatiecontract: ondertekening van een amendement tussen de staat en de collectiviteit

0

Vincent Berton, gedelegeerd prefect van de Noordelijke Eilanden en Louis Mussington, president van de Collectiviteit, ondertekenden een wijziging van het convergentie- en transformatiecontract (CCT) dat op 19 juni tussen de staat en de Collectiviteit van Saint-Martin is gesloten.

Deze wijziging maakt het mogelijk om dit contract, dat oorspronkelijk voorzien was voor de periode 2023-2019, te verlengen tot 2022. Het voorziet in een bijkomende financiële toezegging van de Staat en de Collectiviteit om in 2023 nieuwe projecten te financieren:

• de Staat verhoogt haar participatie met € 10,4 miljoen, waardoor haar totale participatie voor het gehele contract op € 58,3 miljoen komt;

• de gemeente verhoogt haar participatie met 13,4 miljoen euro, waardoor haar totale participatie voor het volledige contract op 49,6 miljoen euro komt.

Een extra bedrag van 23,8 miljoen euro zal dus worden gebruikt om de projecten uit te voeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van het grondgebied en de verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking van Saint-Martin. De te financieren projecten zijn in onderling overleg tussen de staat en de collectiviteit gedefinieerd om zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen.

Dit amendement bepaalt bijvoorbeeld:

• studies uitvoeren voor de aanleg van een wegverbinding tussen La Savane en Galisbay;

• de bouw van drie gebouwen (toiletten, kantoor, opslag) op het terrein van de sportfaciliteiten Sandy Ground, Friar's Bay en Quartier d'Orléans;

• extra scheepswrakken verwijderen uit de Simpson Bay-lagune en andere waterlichamen. In deze wijziging wordt tevens voorzien in aanvullende rijksbijdragen voor:

• reconstructie van Collège 600 in Quartier d'Orléans;

• rehabilitatie van de mediatheek;

• de omvorming van het Soualiga-college tot een handelsstad;

• de renovatie en uitbreiding van drink- en afvalwaternetwerken;

• uitvoering van het vaardighedeninvesteringsplan.

 2,701 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: