Territoriale Raad: Veel onderwerpen op de agenda!

0

De Territoriale Raad komt in openbare zitting bijeen op donderdag 1 maart 2018 om 9 uur in het Hôtel de la Collectivité.

• De agenda is als volgt opgesteld:

1. Creatie van berichten

2. Verzoek om wetgevende toestemming in toepassing van artikel 74 van de Grondwet op het gebied van handicap en in het bijzonder voor de oprichting van een territoriaal huis van autonomie in Saint-Martin

3. Machtiging om oproepen tot het indienen van projecten op het gebied van handicaps te doen

4. Wijziging van de communautaire planningscode om de procedures voor het wijzigen van het voorlopig van kracht zijnde stedenbouwkundig document en het POS te vereenvoudigen, en aanpassing van de inhoud van het stadsontwikkelings- en ontwikkelingsplan van Saint-Martin Plan).

5. Wijziging van beraadslaging CT 07-05-17 met specificatie van de aangepaste procedures die van toepassing zijn op stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot de reparatie of wederopbouw van door cycloon Irma vernietigde of beschadigde gebouwen.

6. Goedkeuring van een wijziging van de bouw- en wooncode met betrekking tot de verplichting om een ​​veilige kamer in woongebouwen te creëren.

• Overige vragen

het laden

over de auteur

Geen reacties