UITVOERENDE RAAD: Tweetaligheid vormt de kern van de prioriteiten van de Gemeenschap

0

Op 21 en 28 september was tweetaligheid dubbel aanwezig in de besluiten van het Bestuurscollege. Eerst door het gebruik van Cambridge-certificering en vervolgens door een overeenkomst tussen de COM en het rectoraat van Guadeloupe als onderdeel van de versterking van het tweetalig onderwijs in Saint-Martin.

De tweetaligheid vormt een essentieel onderdeel van de identiteit van Saint-Martin en de Gemeenschap werkt al vele jaren aan de ontwikkeling en erkenning ervan. Enerzijds door de implementatie van instrumenten om de niveaus te kwantificeren en te evalueren, en anderzijds van instrumenten om de toename van de Engelse vaardigheden van de studenten en het personeel van de Gemeenschap (in het bijzonder: ATSEM en bibliotheekpersoneel) te garanderen. Met dit doel viel de keuze van de COM op de Cambridge-certificering die onder meer internationale erkenning, een objectieve evaluatie, een versterking van het vertrouwen, een bevordering van de taaldiversiteit en een vooruitzicht op het aantrekken van investeringen van buitenlanders mogelijk maakt. Deze certificering bij de inzet van tweetaligheid in Saint-Martin kan veel voordelen bieden voor leerlingen, scholen, werkgevers en COM-agenten. Bekend als het Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), vertegenwoordigt het het hoogste vaardigheidsniveau op de schaal van het Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) en wordt door veel Angelsaksische universiteiten aangevraagd voor toelating van buitenlandse studenten. Wat studenten betreft, ligt de Universiteit van Cambridge aan de basis van ongeveer tien Engelse diploma's: Young Learners, Key English Test, Preliminary.  Op 21 september 2023 heeft het Bestuurscollege daarom besloten om, voor één jaar en driemaal verlengbaar, de International English Language Certification-markt toe te kennen aan het bedrijf World Experience voor een maximaal niet-contractueel bedrag van € 3 miljoen.

Tweetalige lessen

In dezelfde geest vormt de opening in Saint-Martin van tweetalige lessen in de 1e en in de 2e graad sinds 2016 een prioritaire as voor zowel de Gemeenschap als het rectoraat van Guadeloupe.

Met een initiële inschrijving van 106 studenten in 2016, profiteerde dit onderwijs van 575 studenten aan het begin van het schooljaar 2022. De uitvoerende raad besloot afgelopen donderdag de partnerschapsovereenkomst tussen de COM en het rectoraat van Guadeloupe goed te keuren, waarin de verwachtingen en verplichtingen van elk van hen werden vastgelegd. om Saint-Martin-studenten de kans te geven om door middel van educatieve activiteiten een perfecte beheersing van beide talen te verwerven. Bovendien stemt de COM ermee in om vijf van haar agenten te machtigen om in te grijpen in de betrokken onderwijsinstellingen; de schema's zullen worden opgesteld door het rectoraat. _Vx

 966 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: