Persbericht van de prefectuur: een strategie voor deconfusie die kan worden aangepast aan de gezondheidssituatie

0

Deconfinement gaat door in Saint Martin met het herstel van de economie en de zeer geleidelijke heropening van scholen. Er zijn certificaten uitgegeven in overeenstemming met de deconfinementstrategie om economische spelers uit beide delen van het eiland in staat te stellen hun activiteiten voort te zetten of te hervatten. - Ter herinnering: formulier C's die al vóór 16 mei zijn uitgegeven, blijven geldig voor het overschrijden van de grens.

Ongewijzigde gezondheidssituatie die persistentie van sporadische gevallen aantoont

De beoordeling blijft ongewijzigd met 2 actieve gevallen en 2 lopende onderzoeken. Een gedeeltelijk Nederlandse Covid + -patiënt die thuis in Sint Maarten in afzondering was, wordt in Sint-Maarten opgenomen voor een ander gezondheidsprobleem. Tot op heden zijn 520 PCR-tests uitgevoerd in Saint-Martin.

De strijd tegen COVID op het eiland vereist een gemeenschappelijke en identieke aanpak.

Sinds het begin van de epidemie zijn op ons eiland 18 mensen gestorven en anderen zijn nog steeds in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen. Zonder een gemeenschappelijke doctrine is het risico om een ​​tweede golf te zien ontstaan ​​aanzienlijk. De zeer beperkte ziekenhuiscapaciteit op het eiland moet ons aanmoedigen zo waakzaam mogelijk te zijn om de hervatting van de epidemie te voorkomen. Daarom is door de Regionale Gezondheidsdienst een conceptnota opgesteld en aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid in Sint Maarten. Het succes van deze nieuwe samenwerking zou het mogelijk kunnen maken om de laatste beperkingen op te heffen. Alleen de gezondheid van de bevolking mag onze beslissingen leiden.

 6,354 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: