Persbericht van de prefectuur: Procedure voor aanvragen van vergunningen voor het uitoefenen van commerciële activiteiten in het natuurreservaat Saint-Barth

0

De staatsdiensten informeren het publiek over de mogelijkheid om een ​​jaarlijkse vergunning te verkrijgen om een ​​maritieme commerciële activiteit uit te oefenen in het natuurreservaat van Saint-Barthélemy onder de volgende voorwaarden.

Voor de uitoefening van een commerciële activiteit moet vooraf een dossier worden gedeponeerd bij de Territorial Agency of the Environment (ATE), met daarin:

• het autorisatieaanvraagformulier af te halen bij de ATE of op haar website;

• de administratieve documenten die het in het bijzonder mogelijk maken om de naleving van de regelgeving (Frans en/of internationaal) van de commerciële activiteit, onderwerp van het verzoek, te bewijzen. Aanvragen worden uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend:

• in het pand van de ATE, gelegen aan de havenkapiteinsdienst van Gustavia; WAAR

• langs elektronische weg op het volgende adres: contact@agence-environnement.fr.

Er zal dan een technisch comité worden gevormd, bestaande uit de ATE en de betrokken overheidsdiensten, om de dossiers te selecteren die onderworpen zijn aan een vergunning.

Deze machtiging is 1 jaar geldig vanaf de datum van de beslissing van de ATE. Het kan worden geschorst in geval van onregelmatigheden geconstateerd door de ATE en/of de bevoegde autoriteiten.

 5,808 totaal bekeken

bron:

Prefectuur: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: