TOERISTISCHE BEDRIJF: Het aangeven van uw gemeubileerde toeristische accommodatie is een wettelijke verplichting!

0

In overeenstemming met de wetgeving die op het grondgebied van kracht is, moet elke persoon die een gemeubileerde toeristische accommodatie huurt, zoals gedefinieerd in artikel D 351-1 van de Toeristische Code van Saint-Martin, vooraf per post een verklaring hebben afgelegd bij de Gemeenschap van Saint-Martin en elektronisch op het adres: dev.eco@com-saint-martin.com

Elk financieel voordeel dat verband houdt met een toeristische verhuur van het type AIRBNB is onderworpen aan belasting op het grondgebied van de Gemeenschap.

  Welk risico loopt het verhuurbedrijf bij niet-aangifte van zijn toeristische verhuur?

In overeenstemming met artikel D 351-5 van de Toeristische Code van Saint-Martin wordt “iedere persoon die een gemeubileerde toeristische accommodatie huurt en de meldingsplicht van artikel 351-2 niet respecteert, gestraft met de straffen vermeld in de derde klasse boetes”.

De Collectiviteit van Saint-Martin nodigt mensen die toeristische accommodatie hebben ingericht om te huren uit om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen. Er worden regelmatig controles uitgevoerd door gespecialiseerde diensten.

 1,397 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Groeten van prefect Jacques Billant

Jacques Billant, prefect van Guadeloupe, presenteerde zijn wensen aan de Guadeloupeans, Saint-Martinois en Saint-Barths. "Ik stuur jullie allemaal mijn beste wensen ...
%d bloggers zoals deze pagina: