CSG-CRDS-collectie: nieuw voorstel

0

Tijdens de laatste Territoriale Raad heeft de Unie voor Democratie (UD) met een meerderheid van stemmen een ontwerp-beraadslaging voorgesteld waarbij president Aline Hanson wordt gemachtigd om voor de rechtbank een niet te verwaarlozen actie voor de COM-fondsen te steunen: het verkrijgen van rechtsmacht terugvordering van de algemene sociale bijdrage (CSG) en de bijdrage tot de terugbetaling van de sociale schuld (CRDS) op inkomen uit vermogen. In plenaire zitting heeft de voorzitter aangegeven een werkvergadering te organiseren om dit project te bespreken. De UD is tevreden dat de meerderheid dit beraad op de agenda heeft gezet. De CSG-CRDS op inkomsten uit activa zijn belastingen die worden geïnd door de staat en niet door de Collectiviteit.

het laden

over de auteur

Geen reacties