Auto: registratieregels, instructies!

0

Belangrijke informatie, alle voertuigen die in omloop zijn, moeten nu voorzien zijn van een conforme plaat met een registratienummer, registratie in ww wordt afgeschaft!

Voertuigen die door professionals in de automobielhandel voor professionele doeleinden worden gebruikt, circuleren voorlopig onder dekking van een W-garagebewijs. Deze voorlopige registratie is van toepassing in de volgende gevallen:

Nieuwe voertuigen:

- niet-geregistreerde voertuigen waarvan de ingebruikneming nog niet mogelijk is;

- prototypes in studie of technische tests, voertuigen waarvoor de aangifte van inbedrijfstelling nog niet mogelijk is;

Gebruikte voertuigen of al geregistreerd in:

- Technische tests, voor en na reparatie of modificatie;

- Reizen tussen een reparatiewerkplaats, een gespecialiseerd centrum of een technisch controlecentrum;

- Vervoer van het voertuig naar een plaats van blootstelling aan klanten of naar het adres van de koper;

- Doorverkoop van het voertuig en presentatie aan een potentiële koper;

- slepen tussen de plaats van het ongeval en een reparatiewerkplaats, van voertuigen die bij een verkeersongeval zijn beschadigd en waarvan de achterplaat niet meer bestaat of niet meer leesbaar is;

- Reizen voor presentatie aan potentiële kopers of hun vertegenwoordigers; Voertuigen die worden gebruikt door onderwijsinstellingen die opleiding geven aan automonteurs, op basis van verantwoording van hun behoeften.

Het W-garagecertificaat wordt aangevraagd bij de bevoegde autoriteit, dat wil zeggen de territoriale dienst voor rijbewijzen, gevestigd in de bijlage bij de Gemeenschap, rue Victor Maurasse in Marigot. De prijs van het W garagecertificaat wordt gehandhaafd onder de voorwaarden bepaald door de geldende teksten, dat wil zeggen de enkele vaste belasting van vijftig (50) euro.

Het aantal W garagecertificaten per bedrijf wordt bepaald op uitdrukkelijk verzoek van de professional die hierom vraagt. Het W garagecertificaat is niet aan een specifiek voertuig gekoppeld. Het origineel van het gebruikte W-garagecertificaat moet echter aan boord van het in omloop zijnde voertuig worden bewaard en op verzoek van een voor inspectie bevoegde persoon worden overgelegd.

Het garagecertificaat W is geldig voor het kalenderjaar en bevat de vervaldatum van de voorlopige inschrijving. Het aldus afgegeven certificaat draagt ​​het jaartal van het jaar van afgifte en is gericht aan de professional die het verzoek heeft gedaan. Het kan voor dezelfde duur worden verlengd. Aanvragen worden gedaan vanaf 02 januari voor het lopende jaar.

Auto- en tweewieler-dealers en garage-eigenaren zijn verplicht om te voldoen aan de regels van de verkeersregels, volgens welke geen enkel voertuig zonder kenteken mag circuleren. Anders moeten voertuigen op een aanhanger worden vervoerd.

HERINNERING: Alle betrokken professionals, carrosseriebouwers, dealers, importeurs, garage-eigenaren, wordt verzocht hun W-garagecertificaten te vernieuwen en / of op te stellen, verplichte procedure voor voorlopig verkeer van te koop aangeboden, gebruikte of gebruikte voertuigen door het etablissement. Het is verboden om meerdere voertuigen tegelijk te laten rijden met hetzelfde W garage nummer. Ten slotte is het gebruik ervan voorbehouden aan het Franse grondgebied.

De lijst met onderdelen die nodig zijn voor het aanvragen of vernieuwen van de W Garage Card is verkrijgbaar bij de Community Driving Securities Service, rue Victor Maurasse, Marigot 97150 SAINT-MARTIN, op de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag van 8:15 uur tot 13:00 uur Telefoon: 0590 87 61 91.

 5,615 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: