LANDBOUW: De Collectiviteit tekent een overeenkomst met de FNSAFER

0

President Louis Mussington bezocht de Agricultural Show in Parijs, waar hij een bijstandsovereenkomst kon ondertekenen met de National Federation of Land Development and Rural Settlement Companies (FNSafer).

Dit partnerschap zal het mogelijk maken om de Collectiviteit van Saint-Martin te ondersteunen in haar strategie om de duurzame landbouweconomie nieuw leven in te blazen. Deze overeenkomst ondertekend tussen de Overseas Collectivity of Saint-Martin, vertegenwoordigd door zijn president Louis Mussington, en Muriel Gozal die optreedt als directeur van de FNSafer, zal het mogelijk maken om technische ondersteuning op te zetten, in de eerste plaats om een ​​diagnose van landbouwgrond in Saint- Martin, verfijn dan de herstelstrategie. Het bestemmingsplan Saint-Martin POS geeft aan dat de gebieden die zijn geclassificeerd als landbouwgebied 305,85 ha beslaan, wat neerkomt op 5,75% van het oppervlak van het Franse deel van het eiland. Het grondgebied van Saint-Martin heeft ook zijn Territoriaal Plan voor Duurzame Landbouw (PTAD), gepubliceerd bij prefectuurdecreet in oktober 2021. Dit laatste maakt het mogelijk om de prioriteiten vast te stellen voor openbare actie ten gunste van de ontwikkeling van de landbouwsector, in de korte en middellange termijn.

Tegenwoordig werkt de Collectiviteit van Saint-Martin op vier belangrijke gebieden: het aanmoedigen en promoten van lokale kwaliteitslandbouw, het versterken en faciliteren van technische, educatieve en financiële ondersteuning, het ontwikkelen van uitwisselingen en innovatie, en het waarborgen van toegang tot en behoud van natuurlijke hulpbronnen

Op dit moment ontsnapt de administratieve situatie van het land van Saint-Martin aan de normatieve strengheid van de administratie. Dit kenmerk omvat met name landbouwgrond en brengt de ontwikkeling van agrarische waardeketens in gevaar. Als onderdeel van het onderzoek van subsidieaanvragen in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), worden veel aanvragen afgewezen vanwege het ontbreken van vrije beschikking over de grond (gebrek aan titel). Ook het aantal aanvragen voor landbouwpremies neemt jaar na jaar af door mede-eigendom van eigendommen, onverzekerde erfopvolgingen, geschillen in verband met timesharing, het ontbreken van een eigendomsakte en niet-conforme huurovereenkomsten. Het doel van de overeenkomst is om de Collectiviteit van Saint-Martin in staat te stellen FNSafer en Safer Guadeloupe te mobiliseren om een ​​diagnose van landbouwgrond op het grondgebied op te stellen. Deze diagnose zal vervolgens worden gebruikt in het kader van het territoriale plan voor duurzame landbouw van Saint-Martin en het plannings- en ontwikkelingsplan van Saint-Martin (PADSM). Het zal de grondkwesties presenteren en zal worden aangevuld met een uitputtend overzicht van de actiemiddelen en de juridische en technische mogelijkheden die aanleiding kunnen geven tot een meerjarig partnerschap met Safer Guadeloupe. Naast deze agrarische missie staat het behoud van het milieu hoog in het vaandel. Daarnaast voeren de Safers voor derden onderzoeken uit die niet alleen betrekking hebben op landinrichting, maar ook op de ontwikkeling van landbouw, natuur en landschap.

 1,937 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: