SOCIALE ACTIE: Installatie van de Raad voor de Rechten en Plichten van het Gezin

0

De gemeenschap van Saint-Martin heeft via haar Preventie – Veiligheidsmissie – CLSPD op maandag 8 april de Raad voor de Rechten en Plichten van het Gezin opgericht.

De president, Louis Mussington, is voorzitter van dit orgaan dat zijn inspanningen zal richten op het helpen van ouders door middel van sociale en educatieve acties voor gezinnen.

Onder leiding van de president van de gemeenschap is het de missie van de CDDF om gezinnen te helpen en te ondersteunen die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun ouderlijk gezag. Dit belangrijke lokale preventie-instrument is een overlegvormend besluitvormingsorgaan. Het is ook een plaats van luisteren en dialoog voor gezinnen, en een kans voor hen om hun rechten en plichten als ouders opnieuw te leren kennen en actie te ondernemen op het gebied van maatschappelijk samenleven.

Zoals president Louis Mussington heeft benadrukt, gaat het hier om het ondersteunen van ouders wier kinderen niet naar school gaan, waardoor ze zichzelf in gevaar brengen of problemen veroorzaken.

De CDDF verzamelt de informatie, verifieert deze en speelt vervolgens een centrale rol in het lokale beleid ter voorkoming van criminaliteit.

De betrokken gezinnen worden door de CDDF gecontacteerd en er wordt een dialoog op gang gebracht om enerzijds hun standpunt te horen en om maatregelen te ontwikkelen om ouders te helpen de ondervonden moeilijkheden op te lossen. Er zijn dan verschillende oplossingen beschikbaar voor gezinnen. De CDDF vraagt ​​de tussenkomst van professionals in medisch-sociale actie om het best mogelijke antwoord te bieden.

Dit nieuwe lokale instrument is een opmerkelijke stap voorwaarts voor gezinnen die vaak hulpeloos zijn wanneer ze worden geconfronteerd met de moeilijkheid om ouders te zijn. President Louis Mussington wil het werk van de CLSPD Security Prevention Mission begroeten en nodigt gezinnen uit om gebruik te maken van de sociale maatregelen die hen ter beschikking staan ​​om hen te ondersteunen.

 704 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: