Afschaffing van de slavernij: wijziging herdenkingsdatum in 28 mei

0

Tijdens de laatste Territoriale Raad keurden de gekozen functionarissen unaniem de beraadslaging goed over het verzoek om de herdenkingsdatum van de afschaffing van de slavernij in Sint Maarten te wijzigen in 28 mei.
Het was Stéphanie Dargaud, conservator erfgoed en directeur van territoriale archieven, die verkozen ambtenaren "originele en authentieke" archiefdocumenten overhandigde, waardoor we konden concluderen dat de afkondiging van de afschaffing van de slavernij plaatsvond op zondag 28 mei. 1848 en niet 27 mei in Saint-Martin. Onder de onthulde documenten zijn de opmerkingen van de burgemeester van Marigot Georges Dormoy die het register van geboorteaktes, het huwelijk en de dood van slaven sluit, en een verzoekschrift van de eigenaren van snoep aan de Franse kant aan de leden van de Nationale Wetgevende Vergadering van 1 december Augustus 1849. Georges Gumbs, voorzitter van de Economische, Sociale en Culturele Raad van Sint-Maarten (CESC) nam met voldoening nota van "dit herstel van de historische waarheid". De afschaffing van de slavernij wordt herdacht op 1 juli in het Nederlandse deel, herinnerde de heer Gumbs zich, terwijl hij zich afvroeg "of het raadzaam is om de maand juni te gebruiken om de brug te slaan tussen de twee delen van de eiland door een "emancipatiemaand" van 28 mei tot 1 juli, bezaaid met educatieve en culturele evenementen ".

 6,582 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: