50 geometrische stappen: effectieve eigendomsoverdracht tussen de staat en de Gemeenschap

0

Na vier jaar inventarisatie en wederopbouw is zojuist de daadwerkelijke eigendomsoverdracht tussen de Staat en de Collectiviteit van alle percelen in de strook van 50 verstedelijkte trappen afgerond.

Het is het resultaat van een samenwerking tussen de overheidsdiensten (prefectuur, DRFIP, DEAL) en de stadsplanning van de gemeenschap. Dit erfgoed van bijna 73 hectare strekt zich uit van Sandy-Ground tot Quartier d'Orléans.

Tijdens de passage van de cycloon IRMA werd een deel van de privé-eigendommen gelegen op de verstedelijkte strook van 50 pas volledig verwoest.

Dit is het geval voor de onderverdeling SUNRISE II in Oyster Pound, op perceel AY 751.

Gezien de buitensporige blootstelling van dit perceel aan risico's en de gedeeltelijke instorting van de klif, werd een minnelijke overnameprocedure door de Staat met de verschillende mede-eigenaars gestart met compensatie via het preventiefonds. grote natuurlijke risico's zegt Fonds Barnier. De ruïnes worden binnenkort afgebroken en het land wordt in zijn natuurlijke staat hersteld.

het laden

over de auteur

Geen reacties