Lokaal leven: Concrete acties voor aandachtswijken!

0

President Daniel Gibbs en prefect Serge Gouteyron waren op vrijdag 3 december medevoorzitter van de stuurgroep van het Saint-Martin City Contract. Deze wet zou de wijziging van het Stadscontract 2015-2020 ondertekenen dat nu de gezamenlijke acties ten dienste van de prioritaire gebieden van het stedelijk beleid verlengt tot eind 2022. 

Dit protocol voor versterkt engagement zal het mogelijk maken om de komende maanden nieuwe projecten op te starten ten gunste van de prioritaire wijken, in continuïteit met de acties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de contractpartners: de CCISM, vertegenwoordigd door haar huidige Angèle Dormoy, en National Education door vice-rector Michel Sanz. 

Naast de overheidsdiensten (DEETS, DEAL, DAC, Gendarmerie, Ministerie van Justitie, Academische Regio) en de Collectiviteit, werkt het stadscontract ook samen met openbare instellingen, Pôle emploi, CGSS, CAF, CCISM, ARS, Caisse des Dépôts en particuliere structuren zoals sociale verhuurders Semsamar, Sikoa en SIG. De financiering van het Stadscontract komt bovenop de financiering van het gewoonterecht. 

Jaarlijks worden 20 tot 25 buurtprojecten ondersteund. 

De twee prioritaire wijken voor stadsbeleid (QPV) zijn Sandy Ground (3217 inwoners) en Quartier d'Orléans (6682 inwoners), waaraan ook de actieve wachtwijken (QVA) moeten worden toegevoegd: Saint-James, Agrément, Hameau du Pont , Grand-Case, Concordia en Cul-de-Sac. 

Concreet subsidieert het Stadscontract jaarlijks zo'n vijftig verenigingen voor een bedrag van ongeveer € 900, waarvan 000% gefinancierd door de Collectiviteit en 40% door de Staat (een budget dat in 60 stijgt). 

De Staat neemt ook andere maatregelen zoals “Zomerkwartieren en solidariteitswijken” voor een totaalbedrag van € 556. 

Voor prefect Serge Gouteyron: "Het gaat erom de ondersteunende systemen te versterken, iets concreets naar de districten te brengen en door te geven wat er wordt gedaan". 

Daarnaast zijn met verschillende verenigingen in de omgeving meerjarige afspraken gemaakt over doelstellingen en middelen voor de uitvoering van projecten: Trait d'Union France Victimes, Cobraced en ADIE. 

Voor president Daniel Gibbs. “Het is een kwestie van onze krachten bundelen, met alle partners, om de gelijkheid tussen de territoria te verzekeren, de ontwikkelingsachterstanden te verkleinen en de levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren. (…). We moeten zijn waar de bevolking ons verwacht... maar ook, door de kracht van onze samenwerking, waar we niet verwacht worden! ". 

De nieuwe projectoproep Stadscontract wordt gelanceerd in januari 2022. Projecten die in 2021 zijn geselecteerd en niet zijn voltooid, kunnen echter opnieuw worden ingediend in het kader van de projectoproep 2022. De stuurgroep kan rekening houden met de tussentijdse rapporten opgesteld door de projectleiders, waarvan het verwachte rendement is vastgesteld op de deadline van 31 januari 2022. 

 6,657 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: