STEDELIJKE PLANNING: Regularisatie van 19 percelen op 50 geometrische treden

0

Na de passage van Irma had de gemeenschap de regularisatie van percelen in de strook van 50 geometrische treden opgeschort. De ad hoc commissie kwam begin juni opnieuw bijeen en bestudeerde dertig nieuwe aanvragen voor percelen in Marigot, Grand Case, Quartier d'Orléans en l'Embouchure. Negentien kregen een gunstig advies.

Het bestuurscollege keurde zes dossiers om verschillende redenen niet goed, met name omdat niet alle gevraagde documenten waren verstrekt. Voor een ander dossier is het verzoek ingediend door de huurder van de woning en niet door de persoon die de woning claimt. Voor weer een ander bleek dat het land toebehoorde aan het kustconservatorium.

Vier zaken in Grand Case werden in behandeling gehouden vanwege een conflict tussen de gemeenschap en het reservaat en een andere aan de monding omdat het land gedeeltelijk was opgevuld in de vijver van het Conservatoire du kustlijn, waarbij de constructie zich op de grens van de openbare verkeersweg bevindt.

(meer details op www.soualigapost.com)

 5,292 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: